XTIME C Calculator Decimal Hexadecimal Multiplycation Bit

Funkcia xtime() - kalkulačka v jazyku C

 • Funkcia xtime() je v AES algoritmoch násobenie 02 v desiatkovej sústave. Funkciu je možné použiť aj na hexadecimálny či binárny tvar vstupu
 • Program pracuje so štandardným vstupom používateľa, ktorý vie vstupy zadať a program mu vráti výsledok. Na základe použitia daného programu zadáva hexadecimálny, alebo decimálny tvar jednotlivých vstupov.

 • Preklad programu cez Makefile - make all:

  all: dec hex
  
  dec:
   gcc -o dec.exe dec.c
  
  hex:
   gcc -o hex.exe hex.c 
  

  Program v jazyku C:

  Source code on Github: Github repo

  DEC output

  Xtime calculator in C language - DEC OUTPUT

  HEX output

  Xtime calculator in C language - HEX OUTPUT