Arduino KY-022 IRremote SONY Panasonic NEC RC5 RC6 JVC AIWA RC-T501 WHYNTER

Ovládanie relé diaľkovým ovládačom


Popis funkčnosti:

 • Ovládanie relé a výkonových prvkov prostredníctvom diaľkového ovládača.
 • Prenosovým médiom je infračervená dióda na diaľkovom ovládači (vysielači) a na prijímači - module KY-022.
 • Prijatý signál je možné dekódovať a priradiť mu špecifickú akciu, ktorú riadi Arduino. Odmeraj veličinu, odošli ju na server. Zapni výstup, osvetlenie, kotol, zásuvku na vyžiadanie, vykonaj časovú akciu, sekvenciu.
 • Použitie je jednoduché a univerzálne. Dosah prijímača je až 10 metrov. Možné použiť pre rôzne protokoly: NEC, RC5, RC6, SONY, JVC.
 • Použitý hardvér:

 • Arduino Nano Arduino Nano
 • KY-022 prijímačKY-022
 • Diaľkový ovládač SILVERCREST KH 2159 SILVERCREST KH 2159
 • 8-kanálové relé 8-kanálové relé
 • Využitie:

 • Vzdialené ovládanie svetiel
 • Otvorenie garážovej/vstupnej brány na vyžiadanie
 • Odmeranie veličiny na vyžiadanie
 • Bezdrôtové ovládanie hračiek (RC technika, vlastné projekty...)
 • Zdrojový kód s hlavičkovým súborom IRremote.h pre načítanie signálu a ovládanie 1x relé:

 • Návratové kódy sú z jedného tlačidla (šípka hore). Striedavo pri opakovaných stlačeniach vracia 820, 20. Pri držaní tlačidla sa opakuje rovnaký kód, testované s diaľkovým ovládačom SILVERCREST KH 2159
 • /*|----------------------------------------------------------|*/
  /*|SKETCH PRE NACITANIE KODOV Z DIALKOVYCH OVLADACOV     |*/
  /*|VYHOTOVIL: MARTIN CHLEBOVEC                |*/
  /*|EMAIL: martinius96@gmail.com               |*/
  /*|DOSKA: Arduino Uno, Mega, Nano, NEFUNGUJE NA ESP8266   |*/
  /*|WEB: https://arduino.php5.sk               |*/
  /*|LICENCIA: MIT                       |*/
  /*|----------------------------------------------------------|*/
  #include <IRremote.h> //kniznica pre senzor KY-022
  int led = 13;
  int ledstate = LOW;
  int RECV_PIN = 8;
  IRrecv irrecv(RECV_PIN); //KY-022 na RECV VYVODE
  decode_results results;
  void setup() {
   pinMode(led, OUTPUT);
   Serial.begin(115200);
   irrecv.enableIRIn(); //prijimaj signaly
  }
  
  void loop() {
   if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println("Zaznamenany kod: ");
    Serial.println(results.value, HEX);
    String abc = String(results.value, HEX);
    if ((abc == "820") || (abc == "20")) { //hodnoty tlacidla hore na ovladaci
     ledstate = !ledstate;
     digitalWrite(led, ledstate);
    }
    irrecv.resume(); // Povol nacitavanie dalsich hodnot
   }
   delay (100); // kratky delay, odrusenie citania chyb
  }
  
  IR ovládanie relé - schéma zapojenia

  Program pre získanie protokolu diaľkového ovládača

  /*
   * IRremote: IRrecvDump - dump details of IR codes with IRrecv
   * An IR detector/demodulator must be connected to the input RECV_PIN.
   * Version 0.1 July, 2009
   * Copyright 2009 Ken Shirriff
   * http://arcfn.com
   * JVC and Panasonic protocol added by Kristian Lauszus (Thanks to zenwheel and other people at the original blog post)
   * LG added by Darryl Smith (based on the JVC protocol)
   */
  
  #include <IRremote.h>
  
  int RECV_PIN = 8;
  
  IRrecv irrecv(RECV_PIN);
  
  decode_results results;
  
  void setup()
  {
   Serial.begin(115200);
   irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  }
  
  
  void dump(decode_results *results) {
   // Dumps out the decode_results structure.
   // Call this after IRrecv::decode()
   int count = results->rawlen;
   if (results->decode_type == UNKNOWN) {
    Serial.print("Unknown encoding: ");
   }
   else if (results->decode_type == NEC) {
    Serial.print("Decoded NEC: ");
  
   }
   else if (results->decode_type == SONY) {
    Serial.print("Decoded SONY: ");
   }
   else if (results->decode_type == RC5) {
    Serial.print("Decoded RC5: ");
   }
   else if (results->decode_type == RC6) {
    Serial.print("Decoded RC6: ");
   }
   else if (results->decode_type == PANASONIC) {
    Serial.print("Decoded PANASONIC - Address: ");
    Serial.print(results->address, HEX);
    Serial.print(" Value: ");
   }
   else if (results->decode_type == LG) {
    Serial.print("Decoded LG: ");
   }
   else if (results->decode_type == JVC) {
    Serial.print("Decoded JVC: ");
   }
   else if (results->decode_type == AIWA_RC_T501) {
    Serial.print("Decoded AIWA RC T501: ");
   }
   else if (results->decode_type == WHYNTER) {
    Serial.print("Decoded Whynter: ");
   }
   Serial.print(results->value, HEX);
   Serial.print(" (");
   Serial.print(results->bits, DEC);
   Serial.println(" bits)");
   Serial.print("Raw (");
   Serial.print(count, DEC);
   Serial.print("): ");
  
   for (int i = 1; i < count; i++) {
    if (i & 1) {
     Serial.print(results->rawbuf[i]*USECPERTICK, DEC);
    }
    else {
     Serial.write('-');
     Serial.print((unsigned long) results->rawbuf[i]*USECPERTICK, DEC);
    }
    Serial.print(" ");
   }
   Serial.println();
  }
  
  void loop() {
   if (irrecv.decode(&results)) {
    Serial.println(results.value, HEX);
    dump(&results);
    irrecv.resume(); // Receive the next value
   }
  }
  
  IR ovládanie relé - princíp funkčnosti