Generator Puzzle Word 8-way PHP

Generátor 8-smerovka


Generátor 8-smerovky v PHP, HTML umožňuje:
 • Nahrať maximálne 20 slov, ktoré má používateľ uhádnuť, alebo ich nechat do systému dosadiť automaticky (v prípade dostatočne zaplnenej databázy)
 • Do databázy sa ukladajú aj všetky nové slová, ktoré administrátor do generátora zadá, plná podpora diakritiky.
 • Výstupom je osemsmerovka, ktorú je možné vytlačiť a riešiť, prípadne si ju vystrihnúť v PC programe a riešiť cez nejaký grafický program (Skicár, Photoshop, Zoner a pod.).
 • Systém uchováva databázu vygenerovaných tajničiek, dajú sa spätne zobraziť.
 • Administrátor má svoj login, ktorým sa do web prostredia prihlasuje. Funguje pod PHP 5.6 i pod PHP 7.
 • Maximálny rozmer 8-smerovky - 20x20 písmen.
 • Zdrojový kód pre základ - koncept - 1-riadková logika s variabilnou dĺžkou - hľadané slovo: ARDUINO

  Výstup: BWQESVLCYPJHDZMIXARDUINOTVGQXBHDCPYAIRNWELFOJSZUK
    <?php		
  $slovo = "ARDUINO";
  $dlzka1 = rand(1, 50);
  $dlzka2 = rand(1, 50);
  function generateRandomString($length) {
   return substr(str_shuffle(str_repeat($x='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', ceil($length/strlen($x)) )),1,$length);
  }
  echo generateRandomString($dlzka1);
  echo $slovo;
  echo generateRandomString($dlzka2);
  ?>
   

  Možné upravenie HTML + pridanie 8 smerov môže vyzerať následovne: