Projekt nie je dostupný zdarma na stiahnutie! Pri záujme o kúpu softvérovej časti projektu s funkčnosťou, ktorá je na danej stránke rozpísaná kontaktovať na adrese: martinius96@gmail.com
ESP8266 WiFi PHP, HTML MySQL Cental heating Google charts Schematics

Autonómne vykurovanie cez internet - Vyskúšajte projekt ONLINE!


Informácie ku projektu autonómneho vykurovania:
 • Projekt pozostáva z viacerých stavebných prvkov. Okrem hardvérového vybavenia je potrebné na podobný projekt zvoliť aj vhodnú logiku, systém fungovania s podchytením krízových situácii.
 • Projekt rieši integráciu týchto prvkov:
 • Meranie a monitoring teplôt v 6-tich priestoroch
 • Ovládanie dvoch relé automaticky/manuálne
 • NodeMCU v úlohe riadiaceho počítača s riadením vstupno-výstupných periférii
 • Webová časť ponúka:
 • Výpis teplôt v reálnom čase do prehľadnej tabulky
 • Možnosť ovládania centrálnej jednotky vykurovania + obehového čerpadla vody v dvoch režimoch
 • Možnosť meniť názvy miestností, kde sú čidlá umiestnené
 • Log neúspešných prihlásení so záznamom IP adresy používateľa
 • Login systém
 • Vzdialený reštart NodeMCU dosky
 • Responzívnu šablónu
 • Systém vie pracovať v dvoch nezávislých režimoch:
 • Automatický režim - (voliteľná hysteréza 0-5°C s 0.25°C krokom) Domácnosť sa riadi na základe teplôt, predvolenej logiky, nevyžaduje pozornosť, je plne autonómna. Udržiava sa v chode mikrokontrolérom.
 • Manuálny režim - systém je možné z internetu zastaviť, spustiť. Vhodné napríklad pre príležitostné prekúrenie, reguláciu podľa potreby.
 • Systém je pripravený aj na krízové situácie, ktoré môžu nastať na dennom poriadku. V prípade, že vypadne internet, doska pracuje s teplotami a snaží sa udržiavať v dome príjemných 21°C, takto to funguje aj v prípade nedostupnsoti riadiaceho webu. Doska stále overuje konektivitu. V prípade, že sa spojenie obnoví, doska začne opäť pracovať s webom a riadiť sa údajmi o režime z webu.
 • Využitý hardvér pre realizáciu projektu:
 • NodeMCU v3 - mikrokontróler
 • DS18b20 5x - teplota v interiéri - izbách
 • DS18b20 - teplota von
 • 2x relé (termostat + obehové čerpadlo)
 • Zaujímavosti:
 • Všetky čidlá DS18B20 pre teplotu sú napojené na OneWire zbernicu, čo znamená, že po jednom vodiči sú posielané dáta od všetkých čidiel. Vďaka tomu nie je nutná mnohožilová kabeláž. Na prenos postačuje aj UTP Ethernetový kábel na desiatky až stovky metrov v závislosti na napätí napájania DS18B20 modulov. Každé DS18B20 je reprezentované svojou adresou a indexom (poradím) na OneWire zbernici.
 • Scheme: