ESP32 WiFi eduroam WPA/WPA2 Enterprise IoT IBM Watson, Bluemix PEAP, EAP-TTLS Arduino Core 802.1X RADIUS Identity Password Realm Domain MQTT HTTP, HTTPS
Posledná vydaná verzia pre Arduino Core ESP32 je podporovaná! Verzia 1.0.1. z Januára 2019.

Dostupné príklady pre ESP32 s pripojením na Enterprise wifi siete do IoT platforiem:

 • Cayenne MQTT - MySensors
 • Amazon web services IoT (AWS-IoT)
 • Microsoft Azure IoT
 • AskSensors
 • IBM Watson Bluemix
 • ThinX Cloud
 • ThingsBoard
 • ThingSpeak
 • Google Cloud IoT
 • IoT Guru Live
 • Používateľské HTTP/HTTPS requesty na vlastný backend / MQTT spojenia s upladom topicu.
 • Podporované autentizačné metódy:

 • PEAP + MsCHAPv2
 • EAP-TTLS + MsCHAPv2
 • Testované dosky:

 • ESP32 Devkitc v4 (38pin)
 • ESP32 DoIT Devkit v1 (30 pin)
 • Node32s (38 pin)
 • Zdrojové kódy:

  Projekt nie je dostupný! - Projekt je súkromný!

  Prispejte k uvoľneniu projektu:

  Donate: PayPal

  Náhľad repozitára projektu:

  Príklad úspešného pripojenia na wifi sieť pod protokolom 802.1x (WPA/WPA 2 Enterprise):

  Príklad neúspešného pripojenia - problém s autentizáciou, antorizáciou, nepodporované autentizáčné metódy