Projekt nie je dostupný zdarma na stiahnutie! Pri záujme o kúpu softvérovej časti projektu s funkčnosťou, ktorá je na danej stránke rozpísaná kontaktovať na adrese: martinius96@gmail.com
Arduino 74HC595 Shift register Ethernet Wiznet W5100 Schematics Webserver WebClient

Kaskáda 74HC595 ovládaná cez Arduino - Vyskúšajte online TU! - WebClient


 • Systém využíva celkovo 12 kusov posuvných registrov 74HC595 zapojených do kaskády.
 • Každý z registrov je schopný vizualizovať číslo 0-9 prostredníctvom 8 LED diód pripojených k nemu.
 • Každé 4 posuvné registre tvoria jeden logický celok - displej pre výpis štvormiestneho čísla.
 • Webserver:


 • Webserver bežiaci na Arduine Uno.
 • Poskytuje HTML webovú stránku s formulárom, prostredníctvom ktorého je možné zadať 3 štvormiestne čísla.
 • Dáta sa po odoslaní formulára spracujú a uložia sa do EEPROM pamäte, používateľ je informovaný o spracovaní dát samostatnou podstránkou.
 • Po uložení dát je používateľ presmerovaný späť na formulár.
 • EEPROM pamäť je energeticky nezávislá, dáta sú prístupné aj po obnovení napájania, ale aj reštarte dosky.
 • Všetky čísla sú následne reprezentované na troch displejoch tvorených 12-timi posuvnými registrami 74HC595.
 • WebClient:


 • Arduino v klientskom móde, využíva služby vzdialeného webservera.
 • Komunikácia s webserverom prebieha každých 5 sekúnd po HTTP protokole.
 • Na webserveri beží PHP webaplikácia, ktorá umožňuje prostredníctvom formulára zadať 3 štvormiestne čísla.
 • Dáta z formulára sú uložené v MySQL databáze.
 • Arduino požiadavkou načítava dáta z tejto databázy prostredníctvom dopytu na server.
 • Spracované dáta Arduino rozparsuje, následne vykreslí prostredníctvom posuvných registrov 74HC595.
 • Dáta sú uložené aj do EEPROM pamäte Arduina, využívajú sa v prípade, že vypadne spojenie s webserverom / pri reštarte Arduino dosky sú použité pre prvotné vykreslenie dát na posuvné registre.
 • Dáta sa v EEPROM prepisujú až pri zmene dát, šetria sa EEPROM bunky pred zbytočnými prepismi.
 • Schéma zapojenia pre jeden displej (rozšírenie pre ďalšie 74HC595 do kaskády)

  Schéma zapojenia pre Arduino + Ethernet, Shift register 74HC595 Formulár pre zápis hodnôt, spracovanie cez Arduino + Ethernet / W5100 vykreslenie na LED diódy - Shift register 74HC595

  Program pre WebClient mód

  //WebClient - Shift Register 74HC595
  //Arduino + Ethernet Wiznet W5100
  //Autor: Martin Chlebovec (martinius96)
  //Web: https://arduino.php5.sk
  //Donate: https://paypal.me/chlebovec
  
  #include <SPI.h>
  #include <Ethernet.h>
  #include <EEPROM.h>
  #define pinData 6
  #define pinLatch 7
  #define pinClock 8
  
  unsigned long lastDebounceTime = 0;
  
  byte mac[] = { 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0x81, 0x7B, 0x4A };
  const char * host = "www.arduino.php5.sk"; //PRIPADNE IP ADRESA websevera
  IPAddress ip(192, 168, 1, 50);
  
  EthernetClient client;
  
  void ledWrite() {
   String line = read_String(10);
   String line2 = read_String(100);
   String line3 = read_String(200);
  
   String prve_cislo = line.substring(0, 1);
   String druhe_cislo = line.substring(1, 2);
   String tretie_cislo = line.substring(2, 3);
   String stvrte_cislo = line.substring(3, 4);
  
   String piate_cislo = line2.substring(0, 1);
   String sieste_cislo = line2.substring(1, 2);
   String siedme_cislo = line2.substring(2, 3);
   String osme_cislo = line2.substring(3, 4);
  
   String deviate_cislo = line3.substring(0, 1);
   String desiate_cislo = line3.substring(1, 2);
   String jedenaste_cislo = line3.substring(2, 3);
   String dvanaste_cislo = line3.substring(3, 4);
   int cislo_1;
   int cislo_2;
   int cislo_3;
   int cislo_4;
  
   int cislo_5;
   int cislo_6;
   int cislo_7;
   int cislo_8;
  
   int cislo_9;
   int cislo_10;
   int cislo_11;
   int cislo_12;
  
   if (prve_cislo == "0") {
    cislo_1 = 127;
   } else if (prve_cislo == "1") {
    cislo_1 = 48;
   } else if (prve_cislo == "2") {
    cislo_1 = 238;
   } else if (prve_cislo == "3") {
    cislo_1 = 250;
   } else if (prve_cislo == "4") {
    cislo_1 = 179;
   } else if (prve_cislo == "5") {
    cislo_1 = 219;
   } else if (prve_cislo == "6") {
    cislo_1 = 223;
   } else if (prve_cislo == "7") {
    cislo_1 = 112;
   } else if (prve_cislo == "8") {
    cislo_1 = 255;
   } else if (prve_cislo == "9") {
    cislo_1 = 251;
   }
  
   if (druhe_cislo == "0") {
    cislo_2 = 127;
   } else if (druhe_cislo == "1") {
    cislo_2 = 48;
   } else if (druhe_cislo == "2") {
    cislo_2 = 238;
   } else if (druhe_cislo == "3") {
    cislo_2 = 250;
   } else if (druhe_cislo == "4") {
    cislo_2 = 179;
   } else if (druhe_cislo == "5") {
    cislo_2 = 219;
   } else if (druhe_cislo == "6") {
    cislo_2 = 223;
   } else if (druhe_cislo == "7") {
    cislo_2 = 112;
   } else if (druhe_cislo == "8") {
    cislo_2 = 255;
   } else if (druhe_cislo == "9") {
    cislo_2 = 251;
   }
  
   if (tretie_cislo == "0") {
    cislo_3 = 127;
   } else if (tretie_cislo == "1") {
    cislo_3 = 48;
   } else if (tretie_cislo == "2") {
    cislo_3 = 238;
   } else if (tretie_cislo == "3") {
    cislo_3 = 250;
   } else if (tretie_cislo == "4") {
    cislo_3 = 179;
   } else if (tretie_cislo == "5") {
    cislo_3 = 219;
   } else if (tretie_cislo == "6") {
    cislo_3 = 223;
   } else if (tretie_cislo == "7") {
    cislo_3 = 112;
   } else if (tretie_cislo == "8") {
    cislo_3 = 255;
   } else if (tretie_cislo == "9") {
    cislo_3 = 251;
   }
  
   if (stvrte_cislo == "0") {
    cislo_4 = 127;
   } else if (stvrte_cislo == "1") {
    cislo_4 = 48;
   } else if (stvrte_cislo == "2") {
    cislo_4 = 238;
   } else if (stvrte_cislo == "3") {
    cislo_4 = 250;
   } else if (stvrte_cislo == "4") {
    cislo_4 = 179;
   } else if (stvrte_cislo == "5") {
    cislo_4 = 219;
   } else if (stvrte_cislo == "6") {
    cislo_4 = 223;
   } else if (stvrte_cislo == "7") {
    cislo_4 = 112;
   } else if (stvrte_cislo == "8") {
    cislo_4 = 255;
   } else if (stvrte_cislo == "9") {
    cislo_4 = 251;
   }
  
   if (piate_cislo == "0") {
    cislo_5 = 127;
   } else if (piate_cislo == "1") {
    cislo_5 = 48;
   } else if (piate_cislo == "2") {
    cislo_5 = 238;
   } else if (piate_cislo == "3") {
    cislo_5 = 250;
   } else if (piate_cislo == "4") {
    cislo_5 = 179;
   } else if (piate_cislo == "5") {
    cislo_5 = 219;
   } else if (piate_cislo == "6") {
    cislo_5 = 223;
   } else if (piate_cislo == "7") {
    cislo_5 = 112;
   } else if (piate_cislo == "8") {
    cislo_5 = 255;
   } else if (piate_cislo == "9") {
    cislo_5 = 251;
   }
  
   if (sieste_cislo == "0") {
    cislo_6 = 127;
   } else if (sieste_cislo == "1") {
    cislo_6 = 48;
   } else if (sieste_cislo == "2") {
    cislo_6 = 238;
   } else if (sieste_cislo == "3") {
    cislo_6 = 250;
   } else if (sieste_cislo == "4") {
    cislo_6 = 179;
   } else if (sieste_cislo == "5") {
    cislo_6 = 219;
   } else if (sieste_cislo == "6") {
    cislo_6 = 223;
   } else if (sieste_cislo == "7") {
    cislo_6 = 112;
   } else if (sieste_cislo == "8") {
    cislo_6 = 255;
   } else if (sieste_cislo == "9") {
    cislo_6 = 251;
   }
  
   if (siedme_cislo == "0") {
    cislo_7 = 127;
   } else if (siedme_cislo == "1") {
    cislo_7 = 48;
   } else if (siedme_cislo == "2") {
    cislo_7 = 238;
   } else if (siedme_cislo == "3") {
    cislo_7 = 250;
   } else if (siedme_cislo == "4") {
    cislo_7 = 179;
   } else if (siedme_cislo == "5") {
    cislo_7 = 219;
   } else if (siedme_cislo == "6") {
    cislo_7 = 223;
   } else if (siedme_cislo == "7") {
    cislo_7 = 112;
   } else if (siedme_cislo == "8") {
    cislo_7 = 255;
   } else if (siedme_cislo == "9") {
    cislo_7 = 251;
   }
  
   if (osme_cislo == "0") {
    cislo_8 = 127;
   } else if (osme_cislo == "1") {
    cislo_8 = 48;
   } else if (osme_cislo == "2") {
    cislo_8 = 238;
   } else if (osme_cislo == "3") {
    cislo_8 = 250;
   } else if (osme_cislo == "4") {
    cislo_8 = 179;
   } else if (osme_cislo == "5") {
    cislo_8 = 219;
   } else if (osme_cislo == "6") {
    cislo_8 = 223;
   } else if (osme_cislo == "7") {
    cislo_8 = 112;
   } else if (osme_cislo == "8") {
    cislo_8 = 255;
   } else if (osme_cislo == "9") {
    cislo_8 = 251;
   }
  
   if (deviate_cislo == "0") {
    cislo_9 = 127;
   } else if (deviate_cislo == "1") {
    cislo_9 = 48;
   } else if (deviate_cislo == "2") {
    cislo_9 = 238;
   } else if (deviate_cislo == "3") {
    cislo_9 = 250;
   } else if (deviate_cislo == "4") {
    cislo_9 = 179;
   } else if (deviate_cislo == "5") {
    cislo_9 = 219;
   } else if (deviate_cislo == "6") {
    cislo_9 = 223;
   } else if (deviate_cislo == "7") {
    cislo_9 = 112;
   } else if (deviate_cislo == "8") {
    cislo_9 = 255;
   } else if (deviate_cislo == "9") {
    cislo_9 = 251;
   }
  
   if (desiate_cislo == "0") {
    cislo_10 = 127;
   } else if (desiate_cislo == "1") {
    cislo_10 = 48;
   } else if (desiate_cislo == "2") {
    cislo_10 = 238;
   } else if (desiate_cislo == "3") {
    cislo_10 = 250;
   } else if (desiate_cislo == "4") {
    cislo_10 = 179;
   } else if (desiate_cislo == "5") {
    cislo_10 = 219;
   } else if (desiate_cislo == "6") {
    cislo_10 = 223;
   } else if (desiate_cislo == "7") {
    cislo_10 = 112;
   } else if (desiate_cislo == "8") {
    cislo_10 = 255;
   } else if (desiate_cislo == "9") {
    cislo_10 = 251;
   }
  
   if (jedenaste_cislo == "0") {
    cislo_11 = 127;
   } else if (jedenaste_cislo == "1") {
    cislo_11 = 48;
   } else if (jedenaste_cislo == "2") {
    cislo_11 = 238;
   } else if (jedenaste_cislo == "3") {
    cislo_11 = 250;
   } else if (jedenaste_cislo == "4") {
    cislo_11 = 179;
   } else if (jedenaste_cislo == "5") {
    cislo_11 = 219;
   } else if (jedenaste_cislo == "6") {
    cislo_11 = 223;
   } else if (jedenaste_cislo == "7") {
    cislo_11 = 112;
   } else if (jedenaste_cislo == "8") {
    cislo_11 = 255;
   } else if (jedenaste_cislo == "9") {
    cislo_11 = 251;
   }
  
   if (dvanaste_cislo == "0") {
    cislo_12 = 127;
   } else if (dvanaste_cislo == "1") {
    cislo_12 = 48;
   } else if (dvanaste_cislo == "2") {
    cislo_12 = 238;
   } else if (dvanaste_cislo == "3") {
    cislo_12 = 250;
   } else if (dvanaste_cislo == "4") {
    cislo_12 = 179;
   } else if (dvanaste_cislo == "5") {
    cislo_12 = 219;
   } else if (dvanaste_cislo == "6") {
    cislo_12 = 223;
   } else if (dvanaste_cislo == "7") {
    cislo_12 = 112;
   } else if (dvanaste_cislo == "8") {
    cislo_12 = 255;
   } else if (dvanaste_cislo == "9") {
    cislo_12 = 251;
   }
   shiftOut(pinData, pinClock, LSBFIRST, cislo_1);
   shiftOut(pinData, pinClock, LSBFIRST, cislo_2);
   shiftOut(pinData, pinClock, LSBFIRST, cislo_3);
   shiftOut(pinData, pinClock, LSBFIRST, cislo_4);
   shiftOut(pinData, pinClock, LSBFIRST, cislo_5);
   shiftOut(pinData, pinClock, LSBFIRST, cislo_6);
   shiftOut(pinData, pinClock, LSBFIRST, cislo_7);
   shiftOut(pinData, pinClock, LSBFIRST, cislo_8);
   shiftOut(pinData, pinClock, LSBFIRST, cislo_9);
   shiftOut(pinData, pinClock, LSBFIRST, cislo_10);
   shiftOut(pinData, pinClock, LSBFIRST, cislo_11);
   shiftOut(pinData, pinClock, LSBFIRST, cislo_12);
   digitalWrite(pinLatch, HIGH);
   digitalWrite(pinLatch, LOW);
  }
  void writeString(char add, String data)
  {
   int _size = data.length();
   int i;
   for (i = 0; i < _size; i++)
   {
    EEPROM.write(add + i, data[i]);
   }
   EEPROM.write(add + _size, '\0'); //Add termination null character for String Data
  }
  
  
  String read_String(char add)
  {
   int i;
   char data[100]; //Max 100 Bytes
   int len = 0;
   unsigned char k;
   k = EEPROM.read(add);
   while (k != '\0' && len < 500) //Read until null character
   {
    k = EEPROM.read(add + len);
    data[len] = k;
    len++;
   }
   data[len] = '\0';
   return String(data);
  }
  void setup() {
   Serial.begin(115200);
  
   pinMode(pinData, OUTPUT);
   pinMode(pinLatch, OUTPUT);
   pinMode(pinClock, OUTPUT);
   ledWrite();
   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    // Ethernet.begin(mac); //DYNAMIC IP
    Ethernet.begin(mac, ip); //STATIC IP
   }
   Serial.print(" DHCP assigned IP ");
   Serial.println(Ethernet.localIP());
   Serial.println("Ready");
  }
  
  void loop() {
   if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    // Ethernet.begin(mac); //DYNAMIC IP
    Ethernet.begin(mac, ip); //STATIC IP
    Serial.print(" DHCP assigned IP ");
    Serial.println(Ethernet.localIP());
   }
   if ((millis() - lastDebounceTime) > 5000) {
    lastDebounceTime = millis();
    client.stop();
    String url = "/led/data.php";
    if (client.connect(host, 80)) {
     Serial.println("Pripojenie na webserver uspesne");
     client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.0\r\n" + "Host: " + host + "\r\n" + "User-Agent: WiznetW5100\r\n" + "Connection: close\r\n\r\n");
     while (client.connected()) {
      String line = client.readStringUntil('\n');
      if (line == "\r") {
       break;
      }
     }
     String line = client.readStringUntil('\n');
     line = line + String("\n");
     Serial.println(line);
     char str[line.length() + 1];
     line.toCharArray(str, line.length());
     const char terminator4[2] = "&";
     const char terminator5[2] = "=";
     char* hodnota1;
     char* hodnota2;
     char* hodnota3;
     hodnota1 = strtok(str, terminator4);
  
     hodnota2 = strtok(NULL, terminator4);
     hodnota3 = strtok(NULL, terminator4);
     Serial.println(hodnota1);
     Serial.println(hodnota2);
     Serial.println(hodnota3);
     char* H_1;
     char* H_2;
     char* H_3;
  
     strtok(hodnota1, terminator5);
     H_1 = strtok(NULL, terminator5);
  
     strtok(hodnota2, terminator5);
     H_2 = strtok(NULL, terminator5);
  
     strtok(hodnota3, terminator5);
     H_3 = strtok(NULL, terminator5);
     Serial.println(String(H_1));
     Serial.println(String(H_2));
     Serial.println(String(H_3));
     String line_1 = read_String(10);
     String line_2 = read_String(100);
     String line_3 = read_String(200);
     if (String(H_1) != line_1) {
      writeString(10, String(H_1));
     }
     if (String(H_2) != line_2) {
      writeString(100, String(H_2));
     }
     if (String(H_3) != line_3) {
      writeString(200, String(H_3));
     }
     ledWrite();
    } else {
     Serial.println("Spojenie s webserverom neuspesne");
    }
   }
  }