Arduino ESP32 ESP8266 WiFi Ethernet Sigfox LoRa GSM HTTP HTTPS MQTT MQTTS MATLAB

Slovak language (SK) - MATLAB


 • Práca s obrázkami - MATLAB
 • Beamforming vizualizácia - MATLAB
 • Kružnicová trilaterácia - MATLAB
 • Frekvenčné spektrum - MATLAB
 • Vzorkovanie signálu - MATLAB
 • Šum v 8-bitových obrazoch - MATLAB

 • Slovak language (SK) - Arduino / ESP8266 / ESP32


 • Flash Encryption a jeho implementácia v ESP-IDF 4.2
 • Secure Boot V1 a jeho implementácia v ESP-IDF 4.2
 • Podpora ESP-IDF frameworku do projektu Hladinomer
 • Overenie kradnutých vozidiel s UART vstupom pre ŠPZ
 • Digitálny potenciometer, interrupt a debouncing
 • WiFi termostat - ESP8266 a WiFiManager
 • WebScraper - ESP8266 / ESP32 / Arduino + Ethernet
 • OTA (Over-The-Air) ESP32 v Arduino IDE
 • Časová kontrola vodárne - stavový automat
 • Hodiny s využitím 7-segmentových displejov
 • RS232 emulátor pre kozmetický prístroj
 • Digitálny metronóm - Arduino
 • ESP-CAM - Ukladanie fotografií na Google Disk
 • ESP8266 - Ovládanie hlasom cez Amazon Echo Dot
 • Slovenský MQTT Broker - IoT Industries Slovakia II.
 • Kaskáda posuvných registrov 74HC595 ovládaná cez Arduino
 • Arduino + Ethernet - Webserver - formuláre - EEPROM
 • Hasičské stopky - časomiera - Arduino + LCD
 • Slovenský MQTT Broker - IoT Industries Slovakia
 • Vykurovanie cez internet - Multiuser webaplikácia - otvorený hardvér
 • DPS pre RFID DOMINATOR
 • RGB maticové panely - Arduino
 • Senzorická sieť v LAN sieti - Arduino + Ethernet / ESP32 / ESP8266
 • Airsoft DOMINATOR - Tlačidlový - Arduino + I2C LCD
 • Tester dosahu / štruktúra - nRF24L01 / nRF24L01 + PA + LNA
 • Monitor teplôt, vlhkostí - Arduino Mega + Ethernet W5100
 • ThingSpeak - IoT platforma pre Arduino / ESP8266 / ESP32
 • Ovládanie relé IR ovládačom - Prijímač KY-022
 • Hlasom ovládané auto - ESP8266 (NodeMCU)
 • Meranie jednosmerného prúdu - Arduino
 • Meranie napätia v jednosmerných obvodoch - Arduino
 • Escape Room - Webclient - Arduino + Ethernet
 • Kurzy (krypto)mien - Arduino / ESP32 / ESP8266
 • IR otáčkomer - ARDUINO UNO
 • Ovládanie ESP32 prostredníctvom UDP datagramov
 • Mastermind - Logik - ARDUINO + LCD
 • Bicyklovanie po Google mapách - ARDUINO 32u4
 • Prepočet atmosférického tlaku na hladinu mora
 • Hladinomer - Arduino/ESP32/ESP8266 + ultrazvuk
 • Meteostanica - ESP32 - WebClient
 • Webportál - Vykurovanie cez internet - OpenSource hardvér
 • Capture points (DOMINATION) - ARDUINO + WiFi
 • Notifikátor udalostí cez mikrokontróler
 • Ovládanie relé cez Arduino skrz webstránku
 • Meteostanica - ESP8266 (NodeMCU) - WebClient
 • WiFi teplomer - ESP8266
 • RFID vrátnik so správou online
 • Autonómne vykurovanie cez internet s ESP8266
 • Airsoft/Paintball DOMINATOR cez Arduino a RFID
 • Riadenie závlahy cez internet s Arduinom
 • Webscraper cez mikrokontróler
 • Ovládanie hlasom v slovenčine - Arduino/ESP32/ESP8266
 • Odosielanie e-mailov cez Arduino/ESP8266
 • Ovládanie hlasom - Arduino + Ethernet
 • Ovládanie relé z internetu
 • Inteligentný dom - ESP8266 (NodeMCU)
 • Webaplikácia na používateľský hardvér
 • NodeMCU ovládané hlasom
 • Hardvér pre IoT - Mikrokontroléry a mikropočítače
 • Meteostanica - Arduino + Ethernet shield + HTTP

 • English language (EN)


 • Voice control - Arduino - NodeMCU - ESP32
 • Escape Room - Webclient - Arduino + Ethernet
 • Currency rate - currconv.com - ESP32 - Webclient
 • IR Rev meter with Arduino
 • ESP32 control via UDP datagrams
 • Mastermind - Logik (Arduino + LCD 20x4 - I2C)
 • Water level monitor in waterwell