HTML PHP JS MySQL AJAX Google Charts IoT Login Arduino ESP8266 ESP32 IoT Heating OneWire Monitor

Web portál vykurovania - otvorený hardvér Pripojiť sa!


 • Vyhotovený web backend napísaný v jazyku PHP, ktorý funguje ako zberná brána pre dáta od používateľov registrovaných na stránke. Každý registrovaný používateľ si zvolí hardvér, ktorý využíva - vývojovú dosku, prostredníctvom ktorej dáta odosiela na web.
 • Na výber má z:
 • Arduino + Ethernet shield W5100, alebo modul W5500
 • NodeMCU/ESP8266
 • ESP32
 • Systém používa digitálne teplomery DS18B20 na OneWire zbernici.
 • Stránka umožňuje nahrávať a prezerať až 6 teplôt, pričom jedna z nich je regulačnou teplotou, ktorou sa riadi kúrenie v dome.
 • Vykurovanie obsahuje 2 režimy
 • Automatika - spína sa na základe nameranej teploty, cieľovej so započítaním voliteľnej hysterézy
 • Manuál - klasicky na vyžiadanie ZAP/VYP bez
 • Portál umožňuje aj reprezentáciu nameraných teplôt počas dňa a ich vykreslenie do čiarového grafu. Webstránka umožňuje zmeniť názvy miestností/čidiel, z ktorých sa dáta berú, stránka vygeneruje automaticky zdrojový kód pre mikrokontróler, ukazuje stav pripojenia dosky (či je pripojená, čas poslednej prijatej informácie)
 • Systém ponúka i real-time chat medzi registrovanými používateľmi
 • Aplikácia je svižná, ponúka zaujímavý spôsob zberu a reprezentácie dát v multiuser webaplikácii. Každý používateľ má jednoznačný identifikátor, ktorým môže na stránku dáta nahrať. Z administračného rozhrania je možné spammerov (dosky, ktoré odosielajú neplatné dáta zablokovať).
 • Nakoľko sú do systému integrované aj Arduino dosky s Ethernet shieldmi, ktoré nepodporujú HTTPS, je nutné mať ako HTTP, tak i HTTPS variantu stránky. HTTPS varianta sa používa pre ESP8266, ktoré vyžaduje fingerprint certifikátu a ESP32 vyžaduje Root CA certifikát pre úspešné pripojenie.
 • Každé zariadenie môže dáta na web poslať raz za minútu (ak odosiela častejšie, systém tieto dáta zahodí) - predchádza preplneniu databázy + pravidelne maže staré dáta.
 • Systém používa MySQL databázu a sériu tabuliek pre používateľov, namerané dáta, stav kúrenia a jeho ovládanie na základe teploty s navolenou hysterézou.
 • Systém bude rozšírený o ovládanie hlasom v slovenčine, budíkové grafy a ďalšie štatistické údaje s reprezentáciou.