ESP32 WiFi PHP, HTML MySQL AJAX OneWire Bosch

Meteostanica v2 - Kliknite - VYSKÚŠAJTE PROJEKT!


Softvérové technológie pre meteostanicu:

 • PHP
 • HTML
 • CSS
 • AJAX - dynamický výpis real-time dát z databázy
 • Google Charts - čiarové grafy pre časovú reprezentáciu
 • Zjednodušený jazyk C pre ESP32 - Arduino Core
 • Pre spustenie projektu je nutné:
 • Mať webserver v LAN sieti, alebo na internete, kam sa bude ESP32 pripájať
 • Webserver musí byť na HTTP, alebo na HTTPS protokole
 • Webserver musí mať MySQL databázu
 • Webserver musí mať prístup na internet (knižnice na CDN serveroch: Jquery, Bootstrap)
 • Hardvérové technológie pre meteostanicu:

 • ESP32 - devkitNodeMCU
 • Moduly pre záznam v projekte (verzia 1):

 • DS18B20- teplota: Senzor DS18B20 interiérové vyhotovenie
 • DS18B20 - teplota: Senzor DS18B20 vonkajšie vyhotovenie
 • BMP280 - atmosférický tlak + teplota: BMP280 - senzor vhlhkosti na I2C zbernici
 • DHT22 - vlhkosť vzduchu: DHT22 - senzor vhlhkosti na I2C zbernici
 • Možno využiť o jeden DS18B20 senzor menej a teplotu získavať zo senzora DHT22
 •    Zapojenie dátových pinov:
     
  PerifériaESP32
  DS18B20D23
  DHT22D22
  BMP280 - SDAD21
  BMP280 - SCLD22

  Moduly pre záznam v projekte (verzia 2):

 • DS18B20- teplota: Senzor DS18B20 interiérové vyhotovenie
 • DS18B20 - teplota: Senzor DS18B20 vonkajšie vyhotovenie
 • BME280 - atmosférický tlak + teplota + vlhkosť vzduchu: BME280 - senzor vhlhkosti, teploty, tlaku na I2C zbernici
 •    Zapojenie dátových pinov:
     
  PerifériaESP32
  DS18B20D23
  BME280 - SDAD21
  BME280 - SCLD22

  Moduly pre záznam v projekte (verzia 3):

 • DS18B20- teplota: Senzor DS18B20 interiérové vyhotovenie
 • SHT21 - teplota, vlhkosť vzduchu: Senzor SHT21 pre teplotu a vlhkosť vzduchu
 • BMP280 - atmosférický tlak + teplota: BMP280 - senzor vhlhkosti na I2C zbernici
 •    Zapojenie dátových pinov:
     
  PerifériaESP8266
  DS18B20D23
  SHT21 - SDAD21
  SHT21 - SCLD22
  BMP280 - SDAD21
  BMP280 - SCLD22
  Meteostanica ponúka:
 • Záznam 3x teploty, 1x atmosférický tlak (možnosť prepočítavať na hladinu mora, možnosť určovať aj nadmorskú výšku), 1x vlhkosť vzduchu
 • Grafické používateľské rozhranie (responzívne)
 • Real-time dáta do dynamickej tabuľky
 • Tabuľkový výpis posledných 1000 meraní
 • Login systém
 • Archivácia v 5-15-minútových intervaloch do MySQL databázy, Google Grafy (náhrada za CanvasJS) - výpis grafov aktuálny deň + 7 posledných dní
 • Prognóza počasia z externého servera / BETA verzia vlastnej predpovede
 • Reset dosky na diaľku
 • Log prihlásení/zmena loginu
 • Indikátor stavu pripojenia dosky
 • Náhľad zdrojového kódu pre mikrokontróler
 • Zmena názvov jednotlivých izieb/názvov senzorov
 • Screenshoty meteostanice z prevádzky: