HTML PHP JS MySQL AJAX Google Charts IoT Login Arduino ESP8266 ESP32 IoT Bosch OneWire Monitor

Meteostanice - Portál otvoreného hardvéru


Naprogramovaný portál pre pripojenie používateľov s otvoreným hardvérom do webového backendu, ktorý sa stará o záznam a vyobrazovanie nameraných dát pre registrovaných používateľov s multi-user prístupom do webaplikácie.
Backend ponúka spracovanie nameraných dát:
 • - Teplota
 • - Vlhkosť
 • - Tlak vzduchu
 • Každý registrovaný používateľ si zvolí jeden z dostupného hardvéru, ktorý chce využiť:
 • - Arduino + Ethernet shield W5100/ modul W5500
 • - NodeMCU (v2, v3)
 • - ESP32 (devkity)
 • Používateľ si ďalej tvorí meraciu konfiguráciu pre veličiny:
 • - BME280
 • - DHT22, BMP280
 • - SI7021 (SHT21), BMP280
 • - DHT22, BMP180
 • - SI7021 (SHT21), BMP180
 • Web:
 • - Web backend vygeneruje zdrojový kód pre príslušnú dosku s odkliknutým hardvérom, ktorý si sám používateľ nahrá do dosky a tá bude komunikovať s webom. Každá doska odosiela na web dáta + bezpečnostný kľúč, ktorý dosku overuje, aby dáta dotyčného používateľa dorazili a boli vizualizované práve jemu. Systém je stabilný, svižný.
 • - Pri Arduino a Ethernet moduloch Wiznet W5100/W5500 je podporovaná len HTTP konektivita. Pri ESP32 a ESP8266 aj HTTPS konektivita a pri ESP32 aj podpora podnikových a univerzitných sietí na 802.1x protokole.
 • - Web kontroluje, ako často používateľ nahráva dáta, v štandardnom nastaví zapíše iba jeden záznam za 5 min, čo úplne postačuje pre vývoj počasia.
 • - Web vie dáta reprezentovať graficky, tabuľkovo hierarchicky za 24h / 7 dní / 30 dní. Používateľ na webe môže v reálnom čase vidieť príchod nových dát.
 • - Vrámci webaplikácie môže svoju meteostanicu používateľ sprístupniť, aby bola viditeľná a ktokoľvek si ju môže prezrieť vrátane lokality používateľa, ktorú zadáva a taktiež i jeho výšku nad morom.
 • - Používatelia majú na webe aj real-time chat, kde môžu komunikovať, vymieňať si otázky a odpovede, komunikovať.
 • - Administrátorský účet na webe môže používateľa zablokovať a tým aj jeho meteostanicu z dôvodov: Neprípustná úprava zdrojového kódu mikrokontroléra (generuje ho web), vulgarizmy, nevhodné správanie a pod.