Arduino ESP8266 ESP32 PHP E-mail (Mailer) Event

Notifikátor udalostí na e-mail


Notifikátor udalostí odosiela e-maily prostredníctvom php stránky na váš mail v prípade krízových, alebo dôležitých informácii. Systém je možné použiť pre odosielanie e-mailov pre situácie:
 • Pohyb v noci okolo PIR senzora - vhodné pre areály, haly
 • Senzor vytopenia - vhodné pre práčovne, byty
 • Teplotné senzory - oznam pri mínusovej teplote - vhodné pre sady, kotolne
 • Prekročenie vlhkosti, tlaku vzduchu - vhodné pre meteostanice
 • Prekročenie otáčok motora - hall snímač s magnetom
 • Prekročenie napätia/prúdu
 • a ďalšie veličiny, ktoré je možné merať
 • Úlohou notifikátora je teda priniesť krátku správu o statuse domácnosti/miestnosti/pracovného pristoru a o výchylkách z normálu informovať okamžite. Vďaka nízkej dátovej náročnosti (pár bajtov) je možné použiť i 3G router s dátovým tarifom a naň pripojiť ESP dosky, alebo Arduino a odosielať okrem problému aj doplnkové informácie, napríklad aktuálnu teplotu a pod.

  Senzor pohybu pre objekt zabezpečený počas nočných hodín - tichý alarm:

  Senzor teploty - využitie v sade:

  Vytopenie:

  Akcia na vytopenie:


  Arduino + Ethernet W5100


  #include <SPI.h>
  #include <Ethernet.h>
  #define Hostname "Arduino"  
  byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};  
  char server[] = "www.mywebsite.com";   
  IPAddress ip(192, 168, 1, 254); //IP adresa zo subnet rozsahu
  EthernetClient client;  
  void setup() {
   Serial.begin(9600);
  }
   
  void loop() {
    if (Ethernet.begin(mac) == 0) {  
    Serial.println("Chyba konfiguracie DHCP, nastavim manualnu IPv4"); 
    Ethernet.begin(mac, ip);            
   } 
  
  
  if (client.connect(server, 80)) { 
    Serial.println("Pripojenie na webserver prebehlo uspesne.."); 
    client.print("GET /email.php");  //umiestnenie php scriptu na webserveri 
    client.println(" HTTP/1.1");       
    client.println("Host: www.mywebsite.com");
    client.println("Connection: close");  
    client.println();            
   client.stop();  
   Serial.println("E-mail uspesne odoslany!"); 
   } else {                     
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); 
   } 
  delay(10000);
  }
  			

  Arduino + Ethernet W5200-W5500


  #include <SPI.h>
  #include <Ethernet2.h>
  #define Hostname "Arduino"  
  byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};  
  char server[] = "www.mywebsite.com";   
  IPAddress ip(192, 168, 1, 254); //IP adresa zo subnet rozsahu
  EthernetClient client;  
  void setup() {
   Serial.begin(9600);
  }
   
  void loop() {
    if (Ethernet.begin(mac) == 0) {  
    Serial.println("Chyba konfiguracie DHCP, nastavim manualnu IPv4"); 
    Ethernet.begin(mac, ip);            
   } 
  
  
  if (client.connect(server, 80)) { 
    Serial.println("Pripojenie na webserver prebehlo uspesne.."); 
    client.print("GET /email.php");  //umiestnenie php scriptu na webserveri 
    client.println(" HTTP/1.1");       
    client.println("Host: www.mywebsite.com");
    client.println("Connection: close");  
    client.println();            
   client.stop();  
   Serial.println("E-mail uspesne odoslany!"); 
   } else {                     
    Serial.println("Pripojenie neuspesne"); 
   } 
  delay(10000);
  }
  			

  NodeMCU - ESP8266


  #include <ESP8266WiFi.h>
  #include <WiFiClientSecure.h>
  
  const char* ssid = "wifimeno";
  const char* password = "wifiheslo";
  
  const char* host = "mojweb.xxx";
  const int httpsPort = 443;
  const char fingerprint[] PROGMEM = "b0 6d 7f 8c 98 78 8e 6e 0a 57 a8 2f 7e d1 40 2a 1e 3f 48 f7";
  
  void setup() {
   Serial.begin(9600);
   Serial.println();
   Serial.print("connecting to ");
   Serial.println(ssid);
   WiFi.mode(WIFI_STA);
   WiFi.begin(ssid, password);
   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
   }
   Serial.println("");
   Serial.println("WiFi connected");
   Serial.println("IP address: ");
   Serial.println(WiFi.localIP());
  }
  
  void loop() {
   WiFiClientSecure client;
   Serial.printf("Using fingerprint '%s'\n", fingerprint);
   client.setFingerprint(fingerprint);
   Serial.print("connecting to ");
   Serial.println(host);
   if (client.connect(host, httpsPort)) {
    String url = "/email.php";
    Serial.print("requesting URL: ");
    Serial.println(url);
    client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
           "Host: " + host + "\r\n" +
           "User-Agent: BuildFailureDetectorESP8266\r\n" +
           "Connection: close\r\n\r\n");
   }
   delay(10000);
  }
  

  PHP e-mail sender


    <?php
  $sprava= "Ahoj svet!";
  $sprava= wordwrap($msg,70);
  mail("adresaprijimatela@jehomail.com","Hello",$sprava);
  ?>