Linux Zeroshell RADIUS 802.1X WPA/WPA2 Enterprise LDAP Identity Password Domain Supplicant WiFi Android Windows

RADIUS server - 802.1x


  • Zabezpečenie wifi siete štandardom WPA/WPA2 Enterprise (protokol 802.1x) s použitím RADIUS servera ako autentizačného zariadenia
  • Vytvorenie používateľských účtov pre osoby, ktoré budú sieť využívať
  • Nastavenie povolených prístupových bodov od supplicantov
  • Nastavenie metódy overenia PEAP, MsCHAPv2