ESP32 Bluetooth Beacon iBeacon Eddystone Broadcast TLM / URL

BLE Beacon na platforme ESP32


 • Vývojová platforma ESP32 podporuje Bluetooth vo verzii 4.2 a aj BLE (Bluetooth Low Energy). Jedným z režimov, ktorý je možné využiť pre BLE je aj vytvorenie Beaconu.
 • Beacon je hardvérový - jednosmerný vysielač nazývaný aj maják, ktorý cyklicky vysiela svoj identifikátor a rôzne informácie všetkým dostupným elektronickým zariadeniam v dosahu.
 • Príklad vysielaných informácii:
 • Teplota
 • Napájacie napätie
 • Uptime
 • GPS súradnice
 • Počítadlo odoslaných správ
 • Aktuálny čas

 • Na základe konfigurácie zariadenia v dosahu (Android, iOS) môže byť používateľ automaticky upovedomený o Beacone v dosahu.
 • Programové implementácie pre ESP32 v Arduino IDE umožňujú vytvoriť tieto profily BLE Beaconov:

 • iBeacon - Apple profil z roku 2013 navrhnutý pre indoor navigáciu, využíva sa v Apple storoch, ale napríklad aj v múzeu voskových figurín Grévin v Prahe.
 • Eddystone - populárnejší BLE Beacon profil od Googlu z roku 2015, navrhnutý pre distribúciu telemetrických dát, ale aj URL adries.
 • Profil Eddystone môžeme rozdeliť na 2 druhy nesených informácii - Telemetrické (TLM) - obsahuje teplotu, GPS súradnice a iné..., hypertextový odkaz (URL) - skrátený link s presmerovaním na https webovú stránku
 • V spomenutých implementáciách pre BLE Beaconov pre ESP32 je možné využiť aj ultra-low-power režim s uspaním platformy ESP32, čo dokáže znížiť spotrebu. Maják bude vysielať raz za pár sekúnd. ESP32 - BLE Beacon s využitím uspávania - minimálna spotreba

  Dané Beacony je možné využiť aj na používateľské aplikácie, ktoré môžu niesť aj iné informácie:

 • Informácie o obchode, prevádzke, distribúcia otváracích hodín, kontaktov, odkaz na e-shop
 • Informačné panely na hradoch, zámkoch, múzeách či skanzenoch ku každému objektu
 • Mobilný prenosný Beacon vysielaci reklamu na prevádzku (vďaka veľkosti môže byť umiestnený do kabelky, či hodiniek [ESP32-PICO-D4])
 • Beacon v aute - šírenie informácii o VIN čísle vozidla, napätí batérie, evidenčnom čísle, počet najazdených kilometrov
 • Vnútorný navigačný systém pre zlepšenie orientácie
 • Implementácia do vlastnej aplikácie s client-side prepočtom vzdialenosti k Beaconu na základe výkonu prijatého signálu
 • Využitie do Escape Room hier
 • iné interaktívne využitia
 • BLE Beacon - Eddystone-TLM

  ESP32 - BLE Beacon - Eddystone-TLM profile

  BLE Beacon - Eddystone-URL

  ESP32 - BLE Beacon - Eddystone-URL profile

  BLE Beacon - Arduino IDE program - Eddystone-URL

  /* Copyright (c) 2018 pcbreflux. All Rights Reserved.
   *
   * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
   * it under the terms of the GNU General Public License as published by
   * the Free Software Foundation, version 3.
   *
   * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
   * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
   * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
   * General Public License for more details.
   *
   * You should have received a copy of the GNU General Public License
   * along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>. *
   */
   
  /*
    Create a BLE server that will send periodic eddystone frames.
    The design of creating the BLE server is:
    1. Create a BLE Server
    2. Create advertising data
    3. Start advertising.
    4. wait
    5. Stop advertising.
    6. deep sleep
    
  */
  #include "sys/time.h"
  
  #include "BLEDevice.h"
  #include "BLEServer.h"
  #include "BLEUtils.h"
  #include "esp_sleep.h"
  
  #define GPIO_DEEP_SLEEP_DURATION   1 // sleep 4 seconds and then wake up
  RTC_DATA_ATTR static time_t last;    // remember last boot in RTC Memory
  RTC_DATA_ATTR static uint32_t bootcount; // remember number of boots in RTC Memory
  
  #ifdef __cplusplus
  extern "C" {
  #endif
  
  uint8_t temprature_sens_read();
  //uint8_t g_phyFuns;
  
  #ifdef __cplusplus
  }
  #endif
  
  // See the following for generating UUIDs:
  // https://www.uuidgenerator.net/
  BLEAdvertising *pAdvertising;
  struct timeval now;
   
  void setBeacon() {
   char beacon_data[22];
   uint16_t beconUUID = 0xFEAA;
   uint16_t volt = 3300; // 3300mV = 3.3V
   uint16_t temp = (uint16_t)((float)23.00);
   uint32_t tmil = now.tv_sec*10;
   uint8_t temp_farenheit;
   float temp_celsius;
   
   temp_farenheit= temprature_sens_read();
   temp_celsius = ( temp_farenheit - 32 ) / 1.8;
   temp = (uint16_t)(temp_celsius);
   
   BLEAdvertisementData oAdvertisementData = BLEAdvertisementData();
   
   oAdvertisementData.setFlags(0x06); // GENERAL_DISC_MODE 0x02 | BR_EDR_NOT_SUPPORTED 0x04
   oAdvertisementData.setCompleteServices(BLEUUID(beconUUID));
  
    beacon_data[0] = 0x10; // Eddystone Frame Type (Eddystone-URL)
    beacon_data[1] = 0x20; // Beacons TX power at 0m
    beacon_data[2] = 0x03; // URL Scheme 'https://'
    beacon_data[3] = 'g'; // URL add 1
    beacon_data[4] = 'o'; // URL add 2
    beacon_data[5] = 'o'; // URL add 3
    beacon_data[6] = '.'; // URL add 4
    beacon_data[7] = 'g'; // URL add 5
    beacon_data[8] = 'l'; // URL add 6
    beacon_data[9] = '/'; // URL add 7
    beacon_data[10] = '2'; // URL add 8
    beacon_data[11] = 'y'; // URL add 9
    beacon_data[12] = 'C'; // URL add 10
    beacon_data[13] = '6'; // URL add 11
    beacon_data[14] = 'K'; // URL add 12
    beacon_data[15] = 'X'; // URL add 13
   
   oAdvertisementData.setServiceData(BLEUUID(beconUUID), std::string(beacon_data, 16));
   
   pAdvertising->setScanResponseData(oAdvertisementData);
  
  }
  
  void setup() {
  
    
   Serial.begin(115200);
   gettimeofday(&now, NULL);
  
   Serial.printf("start ESP32 %d\n",bootcount++);
  
   Serial.printf("deep sleep (%lds since last reset, %lds since last boot)\n",now.tv_sec,now.tv_sec-last);
  
   last = now.tv_sec;
   
   // Create the BLE Device
   BLEDevice::init("ESP32");
  
   // Create the BLE Server
   BLEServer *pServer = BLEDevice::createServer();
  
   pAdvertising = pServer->getAdvertising();
   
   setBeacon();
    // Start advertising
   pAdvertising->start();
   Serial.println("Advertizing started...");
   delay(100);
   pAdvertising->stop();
   Serial.printf("enter deep sleep\n");
   esp_deep_sleep(1000000LL * GPIO_DEEP_SLEEP_DURATION);
   Serial.printf("in deep sleep\n");
  }
  
  void loop() {
  }