O stránke

Arduino ESP8266 ESP32 PHP HTML MySQL MATLAB IoT Sigfox GSM, NB-IoT Lora, LoraWAN WiFi Ethernet MQTT

Portfólio dokončených projektov:

  • Portfólio slúži na prezentáciu už vytvorených projektov, ktoré je možné vyskúšať priamo na tomto webe, taktiež je tu možné nájsť aj zdrojové kódy pre Arduino, ESP32, ESP8266 a vyskúšať si ich priamo v projekte o ktorý máte záujem. V prípade, že daná podstránka webového projektu nedisponuje zdrojovým kódom na vyskúšanie (za predpokladu dostupnosti webového rozhrania na vyskúšanie) si zdrojový kód vyžiadajte.
  • Tvorím predovšetkým softvér. Najčastejšie webovo orientované systémy prepojené s mikrokontrolérmi Arduino, alebo s IoT platformami typu ESP32, ESP8266, ktoré odosielajú dáta do MySQL databázy.
  • Programovanie v značkovacom jazyku HTML, s jednoduchými frontend prvkami v Bootstrape, CSS, programovanie funkčnosti v jazyku PHP na procedurálnej úrovni, programovanie mikrokontrolérov v zjednodušenom jazyku C - Wiring. Tvorím jednoduché skripty v prostredí MATLAB s vykreslením jednoduchých plotov, bez simulácii, či zložitejších vizualizácii.
  • Som schopný vytvoriť zložitejšie webové systémy pre automatizáciu domov, záhrad, ovládanie výkonových prkov, riadenie na základe času, počasia, teplôt, vlhkostí a iných entít s využitím riadiacich mikrokontrolérov, ktoré komunikujú rôznymi technológiami - WiFi, Ethernet, GSM, Lora, Sigfox.
  • Mám za sebou niekoľko projektov pre multiuser webové aplikácie - viz. v časti Webové projekty, rovnako tak aj interakčné aplikácie v bežnom živote, napr. RFID vrátnik.
  • Možná spolupráca s firmami na jednoduchých taskoch riešených Remote formou (prípadne Part time v Košiciach) - v oblastiach: manuálne testovanie softvéru, odosielanie dát na vaše REST API, PHP request GET, POST metódou.
  • Odosielanie dát na IoT platformu pod MQTT protokolom (IBM Watson, TMEP, MiFlora, Node-RED, IoT Guru, ThingsBoard, MainFlux, CloudMQTT). Úprava vašich programov, DeepSleep, Watchdog implementácie, archivácia dát, vyhodnocovanie dát.
  • K projektom viem dodať aj jednoduché elektrotechnické schémy vytvorené v prostredí Eagle pre zapojenie jednotlivých komponentov.
  • S motormi, CNC, stmievačmi (dimmer), drivermi, robotikou, RTC modulmi nerobím!
  • Kontakt - martinius96@gmail.com