Projekt nie je dostupný zdarma na stiahnutie! Pri záujme o kúpu softvérovej časti projektu s funkčnosťou, ktorá je na danej stránke rozpísaná kontaktovať na adrese: martinius96@gmail.com
Arduino ESP8266 ESP32 PHP, HTML MySQL HC-SR04 (Ultrasonic) Water Level Ethernet WiFi JSN-SR04T
Riešenie vyžaduje vlastný webserver s MySQL databázou

Hladinomer - Vyskúšajte online TU!!!


Hladinomer umožňuje:
 • Snímať výšku hladiny vody (alebo inej kvapality) od úrovne veka. Vzdialenosť dna môže byť maximálne 4 metre.
 • Výpočtom je možné určiť výšku hladiny vody od dna a pri známej šírke studne (polomer) je možné určiť aj objem v litroch. Na základe výšky možné reprezentovať v metroch, centimetroch, litroch, kubických veličínách.
 • Namerané dáta sú odosielané skrz PHP skripty do MySQL databázy, ktorá ich archivuje s časovou značkou pridania.
 • Dáta sú reprezentované v real-time tabuľke, ktorá je obnovovaná cez AJAX, bez real-time refreshu sú vykreslené aj do grafov. Najnovšie dáta v grafoch sa zobrazia po refreshi.
 • Grafy ukazujú priebeh výšky vody za: posledné 2 hodiny, posledných 24 hodín, posledných 7 dní, 30 dní.
 • Dáta z databázy sú automaticky premazávané po 60+ dňoch (predchádza preplnenia databázy), možnosť blokácie automatického premazávania dát.
 • Súčasťou systému sú aj budíkové reprezentácie poslednej hodnoty, maximálnej, minimálnej hodnoty za 24h, 7 dní, 30 dní.
 • Webové rozhranie obsahuje zdrojové kódy pre jednotlivé platformy - Arduino, ESP8266, ESP32 s prepojením ultrazvukového senzora HC-SR04, schémy zapojenia.
 • Možnosť modifikovať priemer studne, hĺbku studne s automatickým započítaním do prepočtov meraní z ultrazvukového senzora.
 • Použitý hardvér:
 • Mikrokontróler: Arduino Uno/Mega + Ethernet W5100/W5500 / ESP8266 (NodeMCU) / ESP32 (DevKit)
  Hardvér pre hladinomer - Arduino, ESP32, ESP8266, hĺbka studne
 • Systém je možné použiť na ďalšie doplnkové merania aj iných vzdialeností, napríklad: Výška snehu, vzdialenosť objektu a pod.
 • Možné aplikovať aj na platformy ESP8266, ESP32, Raspberry, Micro:bit a iné.
 • Pri Arduine sú dáta cez Ethernet odosielané po HTTP protokole. Pri ESP doskách je možné vytvoriť aj šifrované HTTPS spojenie pre odosielanie dát, možnosť overenia klienta klientským certifikátom a pod.
 • Dáta je možné odosielať cez POST/GET request
 • Možnosť implementovať aj IoT prenos cez sieť Sigfox, či LoraWan.
 • Schéma zapojenia pre Arduino a ďalšie screenshoty z behu systému:
  Hladinomer - prehľad v reálnom čase
  Hladinomer - historická tabuľka meraní s rozdielmi hladín, objemu litrov
  Hladinomer - vývoj hladiny počas dňa čiarovým grafom
  Hladinomer - budíková reprezentácia minima, maxima výšky hladiny

  Schéma (Wiring diagram)

  Hladinomer - schéma zapojenia pre Arduino, ESP32, ESP8266 - ultrazvukový senzor vzdialenosti HC-SR04 / JSN-SR04T

  Offline tester - Arduino


  #include <NewPing.h>
  
  #define TRIGGER_PIN 5 // Arduino pin tied to trigger pin on the ultrasonic sensor.
  #define ECHO_PIN   6 // Arduino pin tied to echo pin on the ultrasonic sensor.
  #define MAX_DISTANCE 450 // Maximum distance we want to ping for (in centimeters). Maximum sensor distance is rated at 400-500cm.
  
  NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); // NewPing setup of pins and maximum distance.
  
  void setup() {
   Serial.begin(115200); // Open serial monitor at 115200 baud to see ping results.
  }
  
  void loop() {
   delay(50);           // Wait 50ms between pings (about 20 pings/sec). 29ms should be the shortest delay between pings.
   unsigned int uS = sonar.ping(); // Send ping, get ping time in microseconds (uS).
   Serial.print("Ping: ");
   Serial.print(uS / US_ROUNDTRIP_CM); // Convert ping time to distance in cm and print result (0 = outside set distance range)
   Serial.println("cm");
  }
   

  Offline tester - ESP8266


  #include <NewPingESP8266.h>
  
  #define TRIGGER_PIN 5 // Arduino pin tied to trigger pin on the ultrasonic sensor.
  #define ECHO_PIN   4 // Arduino pin tied to echo pin on the ultrasonic sensor.
  #define MAX_DISTANCE 450 // Maximum distance we want to ping for (in centimeters). Maximum sensor distance is rated at 400-500cm.
  
  NewPingESP8266 sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); // NewPing setup of pins and maximum distance.
  
  void setup() {
   Serial.begin(115200); // Open serial monitor at 115200 baud to see ping results.
  }
  
  void loop() {
   delay(50);           // Wait 50ms between pings (about 20 pings/sec). 29ms should be the shortest delay between pings.
   unsigned int uS = sonar.ping(); // Send ping, get ping time in microseconds (uS).
   Serial.print("Ping: ");
   Serial.print(uS / US_ROUNDTRIP_CM); // Convert ping time to distance in cm and print result (0 = outside set distance range)
   Serial.println("cm");
  }
   

  Offline tester - ESP32


  #include <NewPingESP8266.h>
  
  #define TRIGGER_PIN 22 // Arduino pin tied to trigger pin on the ultrasonic sensor.
  #define ECHO_PIN   23 // Arduino pin tied to echo pin on the ultrasonic sensor.
  #define MAX_DISTANCE 450 // Maximum distance we want to ping for (in centimeters). Maximum sensor distance is rated at 400-500cm.
  
  NewPingESP8266 sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE); // NewPing setup of pins and maximum distance.
  
  void setup() {
   Serial.begin(115200); // Open serial monitor at 115200 baud to see ping results.
  }
  
  void loop() {
   delay(50);           // Wait 50ms between pings (about 20 pings/sec). 29ms should be the shortest delay between pings.
   unsigned int uS = sonar.ping(); // Send ping, get ping time in microseconds (uS).
   Serial.print("Ping: ");
   Serial.print(uS / US_ROUNDTRIP_CM); // Convert ping time to distance in cm and print result (0 = outside set distance range)
   Serial.println("cm");
  }
   
  Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
  Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
  Objednat