Arduino Ethernet Webapp PHP, HTML Login Relay 230V AC

Týždenné relé


Stručný popis:

 • Týždenné riadenie relé s nastavením času zapnutia
 • Relé sú aktívne v nastavenom čase vo web rozhraní vo všetkých dňoch počas týždňa.
 • Možnosť zvolenia konkrétneho dátumu s nastavením času zapnutia (v súčasnosti neimplementované)
 • Ovládanie až 32 relé výstupov s centrálnou webaplikáciou, možno použiť jedno/dve Arduiná
 • Možnosť modifikovať názvy relé, prezrieť a aplikovať zdrojový kód.
 • Login systém s možnosťou zmeny mena a hesla
 • Hardvér pre projekt:
 • Arduino Mega 2560 (2x)
 • Ethernet shield W5100(2x)
 • 16-kanálové relé (2x)

 • Screenshoty