Projekt nie je dostupný zdarma na stiahnutie! Pri záujme o kúpu softvérovej časti projektu s funkčnosťou, ktorá je na danej stránke rozpísaná kontaktovať na adrese: martinius96@gmail.com
Arduino LCD RFID, NFC RC522 Stopwatch Schematics Airsoft Paintball DOMINATOR

RFID DOMINATOR - stopky pre Airsoft | Paintball


Pozor na RFID čítačky RC522 s falošným (neoriginálnym NXP RC522) čipom! - hlásia verziu softvéru 0x12 - counterfeit (nefunguje pre projekt DOMINATOR!)

Princíp funkčnosti:

 • Na začiatku hry sú na displeji vypísané časy 00 hodín, 00 minút, 00 sekúnd pre Tím 1 (RED), Tím 2, (BLUE).
 • Každý hráč tímu má jednu RFID kartu/ náramok / tag.
 • Po priložení karty zapípa hlásič (indikátor priloženia karty), rozsvieti sa LED dióda daného tímu a začne sa počítať čas tomuto tímu.
 • Čas sa počíta do momentu, kým nepriloží kartu hráč druhého tímu. Týmto sa čas prvého tímu zastaví, začne sa počítať druhému tímu, zmení sa indikačná LED dióda aktívne tímu na bode - DOMINATOR-e.
 • V prípade, že kartu priloží rozhodca, časy sa zastavia, LED dióda zhasnú. Čas je zastavený až do momentu, kým kartu nepriloží hráč iného tímu.
 • Ak priloží kartu eraser, časy sa vynulujú, zastavia sa. Nástáva reštart hry - príprava na novú hru.
 • Hardvér pre projekt - RFID DOMINATOR:

 • Arduino Uno/NanoArduino Uno/Nano
 • RFID čítačka RC522 (13.56MHz)RFID čítačka RC522
 • Kľúčenky/karty/náramky štandardu ISO/IEC 14443-AKľúčenky, karty, náramky na 13.56MHz štandardu ISO/IEC 14443-A
 • Hlásič (pasívny buzzer)Hlásič priloženia karty
 • 2x LED diódyLED diódy - indikátor aktívneho tímu na bode
 • Princíp funkčnosti po hardvérovej stránke:

 • RFID čítačka RC522 komunikuje s Arduinom po SPI zbernici. Načítava UID (identifikátor) RFID kariet v dosahu, preposiela ich Arduinu. Reaguje na vzdialenosť čipu cca 3cm od antény.
 • Arduino načítanú adresu karty porovná v multipodmienke, aplikuje digitálne stavy na diódy, beží na ňom univerzálne počítadlo každých 100ms, riadi počítanie oboch časov.
 • Čas je posielaný po I2C zbernici na znakový displej 20x4, kde je vykreslený. Výpis trvá do 30ms.
 • Maximálny rozsah času: 99 hodín, 59 minút a 59 sekúnd
  Spotreba: cca 110mAh pri 5V napájaní. Vhodné napájať cez powerbanku, nabíjačku od telefónu s USB výstupom.

  Určenie projektu:

 • Projekt je vhodný pre tímy, kluby, športové areály, akcie.
 • Vhodný pre herné módy DOMINATION, Capture Point.
 • Využitie pre športy Airsoft, Paintball, Nerf Wars

 • Ukážka funkčnosti - RFID DOMINATOR:


  Doska plošných spojov - (DPS) - RFID DOMINATOR - GERBER

  RFID DOMINATOR - DOSKA PLOŠNÝCH SPOJOV - DPS - PCB - RC522, Arduino - Nano, buzzer, LED, stopky, stopwatch

  Schéma zapojenia - RFID DOMINATOR:

  Airsoft Dominator RFID

  Program pre načítanie adries RFID kariet pre DOMINATOR (Toto nie je program pre RFID DOMINATOR!)

 • Tieto adresy sa vkladajú do DOMINATOR-a - plateného projektu. Program slúži iba na ich načítanie, neobsahuje programovanú logiku DOMINATOR-a, stopky...
 • Výpis adresy karty sa realizuje do sériového (UART) monitoru - 9600 baud/s.
 • //PROGRAM PRE NACITANIE UID RFID KARIET PRE DALSIE POUZITIE V DOMINATOR-e
  //https://arduino.php5.sk/airsoft-dominator.php
  //PRE PROJEKT RFID DOMINATOR (Airsoft, Paintball, Nerf Wars)
  //Autor: Bc. Martin Chlebovec
  
  #include <SPI.h>
  #include <MFRC522.h>
  #define RST_PIN     9
  #define SS_1_PIN    10
  #define NR_OF_READERS  1
  byte ssPins[] = {SS_1_PIN};
  MFRC522 mfrc522[NR_OF_READERS];
  void setup() {
   Serial.begin(9600);
   while (!Serial);
   SPI.begin();
   for (uint8_t reader = 0; reader < NR_OF_READERS; reader++) {
    mfrc522[reader].PCD_Init(ssPins[reader], RST_PIN);
    mfrc522[reader].PCD_SetAntennaGain(112); // set to max (00001110)
    Serial.print(F("Reader "));
    Serial.print(reader);
    Serial.print(F(": "));
    mfrc522[reader].PCD_DumpVersionToSerial();
   }
  }
  
  void loop() {
   for (uint8_t reader = 0; reader < NR_OF_READERS; reader++) {
    if (mfrc522[reader].PICC_IsNewCardPresent() && mfrc522[reader].PICC_ReadCardSerial()) {
     Serial.print(F("Reader "));
     Serial.print(reader);
     Serial.print(F(": Card UID:"));
     dump_byte_array(mfrc522[reader].uid.uidByte, mfrc522[reader].uid.size);
     Serial.println();
     Serial.print(F("PICC type: "));
     MFRC522::PICC_Type piccType = mfrc522[reader].PICC_GetType(mfrc522[reader].uid.sak);
     Serial.println(mfrc522[reader].PICC_GetTypeName(piccType));
     mfrc522[reader].PICC_HaltA();
     mfrc522[reader].PCD_StopCrypto1();
    }
   }
  }
  
  void dump_byte_array(byte *buffer, byte bufferSize) {
   for (byte i = 0; i < bufferSize; i++) {
   }
   Serial.print("Kod:");
   unsigned long kod = 10000 * buffer[4] + 1000 * buffer[3] + 100 * buffer[2] + 10 * buffer[1] + buffer[0]; //finalny kod karty
   Serial.print(kod);
  }
  

  Knižnice pre projekt RFID DOMINATOR

 • RFID --> https://github.com/miguelbalboa/rfid
 • LCD - I2C --> https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library

 • Tlačidlový DOMINATOR


 • Využíva tlačidlový vstup pre tímy, rozhodcu a erasera.
 • Program je možné modifikovať, overovať dĺžku stlačení, držanie tlačidiel.
 • Tlačidlá nahrádzajú RFID čítačku v metóde vstupu pre DOMINATOR.
 • Logika, počítadlo, výpis na displej je identické ako pre RFID DOMINATOR.
 • Schéma zapojenia - Tlačidlový DOMINATOR:

  Airsoft Dominator RFID
  Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
  Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
  Objednat