Arduino IR LCD RPM

Infračervený otáčkomer na platforme Arduino


 • Otáčkomer na platforme Arduino využíva infračervený senzor prekážok, ktorý dokáže rozpoznať prekážku na vzdialenosť nastavenú potenciometrom.
 • Druhotné využitie podobného senzora je v podstate vyhotovenie čítača, ktorý dokáže reagovať na otáčky remenice od kľukového hriadeľa.
 • Na remenicu sa umiestni reflexívna plocha (rádovo v milimetroch, max 1 centimeter) - plech, páska, alobal, ktorý dokáže z vysielacej diódy odraziť infračervené svetlo do prijímacej diódy.
 • Senzor nereaguje na vzdialenosť ako takú. Reaguje iba na odraz svetla od reflexívnej plochy.
 • Výsledkom je pomerne spoľahlivý otáčkomer, ktorý výsledok reprezentuje na znakový LCD displej s I2C prevodníkom.
 • Možno využiť na snímanie otáčok remeníc (kombajny, traktory), ale aj na bicykle, koleso auta (možnosť prepočítavať pri známom obvode kolesa aj na rýchlosť pohybu).
 • Hardvérové vybavenie pre projekt:

 • Arduino Uno R3
 • IR Obstacle senzor
 • LCD 20x4 alebo 16x2
 • I2C prevodník pre LCD
 • Výsledok

  Zapojenie

  Knižnica / Library

 • https://github.com/fdebrabander/Arduino-LiquidCrystal-I2C-library
 • Program

  #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4);   //alebo 0x27 --> I2C adresy sa mozu roznit
  int rev = 0;
  int rpm;
  unsigned long oldtime = 0;
  unsigned long time;
  
  void isr() {
   rev++;
  }
  
  void setup() {
   lcd.begin();
   lcd.backlight();
   lcd.setCursor(0, 0);
   lcd.print("-----ZETOR 4011-----");
   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt (2), isr, RISING); //interrupt pin
  }
  
  void loop() {
   delay(1000);
   detachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2));   
   time = millis() - oldtime;  //rozdiel casov
   rpm = (rev / time) * 60000;  //vyrataj otacky/min
   oldtime = millis();      //uloz aktualny cas
   rev = 0;
   lcd.setCursor(0, 1);
   lcd.print(rpm);
   lcd.print(" ot/min  ");
   attachInterrupt(digitalPinToInterrupt (2), isr, RISING);
  }
  
  Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
  Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
  Objednat