0
Arduino Leonardo 32u4 architecture Pullup, Pulldown Google Maps, Geoguessr, Earth Picker StreetView Schematics

Virtual Bike


Stručný popis:
 • Projekt umožňuje interakciu bicykla/rotopédu s Google mapami. Vďaka magnetickému kontaktu ponúka jazda bicyklom ešte lepší zážitok po mape celého sveta.
 • Princíp funkčnosti:
 • Používateľ bicyklovaním a zopínaním magnetického kontaktujtu dáva Arduinu informácie o počte pretočení pedálov okolo osi (počet otáčok). V prípade prekročenia počítadla vyšle Arduino ASCII signál klávesy ("W"), čím sa posunie po virtuálnej mape o jeden diel dopredu.
 • Projekt sa úspešne uchytil v službách:
 • Google Maps Street View
 • GeoGuessr (StreetView s hádaním lokality - kvíz)
 • Earth Picker (StreetView s hádaním lokality - kvíz)
 • Streetview - slovenské jaskyne
 • Pohyb do strán je realizovaný držaním niektorého z tlačidiel. Pohyb pokračuje pokým používateľ nepustí tlačidlo
  Hardvér pre projekt:
 • Arduino Leonardo (alebo iný 32u4 mikrokontróler s rozšírením HID) Virtuálne bicyklovanie - Setup
 • Magnetický kontakt Virtuálne bicyklovanie - Setup
 • 2x tlačidlá pre otáčanie do strán Virtuálne bicyklovanie - Setup
 • 2x odpory pre tlačidlá Virtuálne bicyklovanie - Setup
 • Virtuálne bicyklovanie - Setup Virtuálne bicyklovanie - Setup

  Program PULLUP - Arduino Leonardo (32u4)

  #include <Keyboard.h>
  const int tlacidloVpred = 2; 
  int tlacidloStav; 
  int poslednetlacidloStav = HIGH; 
  unsigned long poslednezakmitCas = 0; 
  unsigned long zakmitDelay = 50; 
  int pocitadlo = 0;
  const int tlacidloVlavo = 3;
  const int tlacidloVpravo = 4;
  void setup() {
   Keyboard.begin();
   Serial.begin(115200);
   pinMode(tlacidloVpred, INPUT_PULLUP);
   pinMode(tlacidloVlavo, INPUT_PULLUP);
   pinMode(tlacidloVpravo, INPUT_PULLUP);
  }
  
  void loop() {
   int citanie = digitalRead(tlacidloVpred);
   while(!digitalRead(tlacidloVlavo)){
   Keyboard.press('a');
   delay(300);
   Keyboard.releaseAll();
    }
    while(!digitalRead(tlacidloVpravo)){
    Keyboard.press('d');
   delay(300);
   Keyboard.releaseAll();
    }
  if (citanie != poslednetlacidloStav) {
    poslednezakmitCas = millis();
   }
  
   if ((millis() - poslednezakmitCas) > zakmitDelay) {
    if (citanie != tlacidloStav) {
     tlacidloStav = citanie;
  
     if (tlacidloStav == LOW) {
      pocitadlo++;
     }
    }
   }
   poslednetlacidloStav = citanie;
   Serial.println("Hodnota counteru:");
   Serial.println(pocitadlo);
  if(pocitadlo>=5){
   Keyboard.write(218);
   pocitadlo = 0;
   Serial.println("Pohyb vpred");
   }
  }
  

  Program PULLDOWN - Arduino Leonardo (32u4)

  #include <Keyboard.h>
  const int tlacidloVpred = 2; 
  int tlacidloStav; 
  int poslednetlacidloStav = LOW; 
  unsigned long poslednezakmitCas = 0; 
  unsigned long zakmitDelay = 50; 
  int pocitadlo = 0;
  const int tlacidloVlavo = 3;
  const int tlacidloVpravo = 4;
  void setup() {
   Keyboard.begin();
   Serial.begin(115200);
   pinMode(tlacidloVpred, INPUT);
   pinMode(tlacidloVlavo, INPUT);
   pinMode(tlacidloVpravo, INPUT);
  }
  
  void loop() {
   int citanie = digitalRead(tlacidloVpred);
   while(digitalRead(tlacidloVlavo)){
   Keyboard.press('a');
   delay(300);
   Keyboard.releaseAll();
    }
    while(digitalRead(tlacidloVpravo)){
    Keyboard.press('d');
   delay(300);
   Keyboard.releaseAll();
    }
  if (citanie != poslednetlacidloStav) {
    poslednezakmitCas = millis();
   }
  
   if ((millis() - poslednezakmitCas) > zakmitDelay) {
    if (citanie != tlacidloStav) {
     tlacidloStav = citanie;
  
     if (tlacidloStav == HIGH) {
      pocitadlo++;
     }
    }
   }
   poslednetlacidloStav = citanie;
   Serial.println("Hodnota counteru:");
   Serial.println(pocitadlo);
  if(pocitadlo>=5){
   Keyboard.write(218);
   pocitadlo = 0;
   Serial.println("Pohyb vpred");
   }
  }
  

  Pullup schéma