Projekt nie je dostupný zdarma na stiahnutie! Pri záujme o kúpu softvérovej časti projektu s funkčnosťou, ktorá je na danej stránke rozpísaná kontaktovať na adrese: martinius96@gmail.com
Arduino ESP8266 ESP32 Webkit Voice control Multilanguage

Ovládanie hlasom


Možnosť vyskúšať s prehliadačom Chrome (ako jediný podporuje Webkit):

 • Slovenský jazyk
 • Anglický jazyk
 • Český jazyk
 • Ruský jazyk
 • Používateľská časť:


 • Používateľ využije webové rozhranie pre hlasové zadávanie
 • Kliknutím na spúšťací prvok - mikrofón - začne byť jeho hlas nahrávaný a po ukončení hlasového povelu sa automaticky ukončí.
 • Zmena sa prejaví prakticky okamžite aj vo webovom rozhraní, kde sa zmení stav na základe hlasového povelu používateľa.
 • Funkčná časť - Webstránka + mikrokontróler:

 • Webové rozhranie používa Javascript, ktorým nahrávanie hlasu začne - na základe kliknutia používateľa.
 • Hlas používateľa je nahrávaný, pokým používateľ hovorí.
 • Po vyslovení príkazu sa nahrávanie automaticky ukončí a vykoná sa Xhr request na Google servery, ktoré realizujú preklad hlas na text.
 • Navrátová hlavička z Google serverov obsahuje aj text, ktorý používateľ vyslovil.

 • Arduino + Ethernet shield client - SK
 • NodeMCU - SK
 • ESP32 - SK
 • ESP32 Enterprise - SK
 • Arduino + Ethernet shield client - CS
 • NodeMCU - CS
 • ESP32 - CS
 • ESP32 Enterprise - CS
 • Arduino + Ethernet shield client - EN
 • NodeMCU - EN
 • ESP32 - EN
 • ESP32 Enterprise - EN
 • Arduino + Ethernet shield client - RU
 • NodeMCU - RU
 • ESP32 - RU
 • ESP32 Enterprise - RU

 • Proces premeny hlasovej vzorky na text sa nazýva speech-to-text, alebo Speech recognition
 • Mikrokontróler má obmedzený výkon, vie pracovať iba s textovými reťazcami, výstupmi, odosielať dáta do internetu.
 • Nemá dostatočný výkon na speech-to-text proces a ani nato nemá knižnice, ktoré by to umožňovali.
 • Prevod reči na text teda musí realizovať počítač, alebo server. Pri ovládaní hlasom využívam technológiu Webkit, ktorá komunikuje so servermi Googlu.
 • Google servery dokážu v krátkom časovom horizonte (pár ms) odoslať spätnú response hlavičku, ktorá obsahuje text.

 • Callback - vrátená response z Google serverov (príklady použitia)


  Ovládanie garážovej / vstupnej brány hlasom v slovenčine
  Ovládanie kúrenie hlasom v slovenčine
  Ovládanie kúrenia s nastavením teploty hlasom v slovenčine
 • Technológiu Webkit je možné aplikovať na akýkoľvek svetový jazyk a je ju možné používať z akéhokoľvek zariadenia, ktoré má podporu prehlidača Chrome/Samsung Mobile.
 • Ovládanie hlasom je možné použiť pre akúkoľvek platformu, web časť je univerzálna
 • Kam sa technológia hodí?
 • Inteligentné domy
 • Ovládanie výstupov z internetu
 • Automatizácia domu odkiaľkoľvek
 • Uľahčenie ovládania domu osobami s obmedzenou mobilitou
 • Čo ako klient potrebujem aby som mohol používať túto technológiu v projekte?
 • Webserver s HTTPS protokolom, aj HTTP variantu ak chcete použiť Arduino
 • Prehliadač Google Chrome/Samsung Mobile
 • Wifi sieť pre NodeMCU/ESP32, alebo LAN káble pre Arduino a jeho Ethernet shield z rodiny Wiznet