Nastavenie jazyka webaplikácie:

Slovak flag.png, 2,2kB English.png, 2,2kB Germany.png, 2,2kB russia.png, 2,2kB

Hĺbka studne (cm) - po dno:Názov studne:Priemer studne (cm):Parameter hĺbky studne funguje ako korekcia pre prepočet nameranej výšky hladiny vody na skutočnú výšku hladiny od dna studne.
Priemer studne sa využíva pre výpočete objemu studne v litroch. Na základe tejto hodnoty sa vypočíta aj maximálna merateľná hĺbka studne s použitím ultrazvukových senzorov so zohľadnením ich detekčnej charakteristiky (šírky lúča) pre meranie bez odrazov.

Maximálna hĺbka studne s priemerom 80 cm (pre úspešné merania ultrazvukovým senzorom bez odrazov od stien studne):


Odhad - HC-SR04 Ultrazvukový senzor vzdialenosti - hladinomer Arduino: 298.56 cm

Odhad - JSN-SR04T : 46.19 cm


MATLAB export

Detekčná charakteristika senzora HC-SR04


Hladinomer - HC-SR04 detekčná charakteristika - ultrazvukový senzor vzdialenosti

Detekčná charakteristika senzora JSN-SR04T - vodotesný


Hladinomer - JSN-SR04T detekčná charakteristika - ultrazvukový senzor vzdialenosti