Zapojenie - Arduino + Ethernet W5100

RFID vrátnik - schéma Arduino + W5100 Ethernet

Tabuľkové zapojenie - korešponduje so schémou

RFID RC522 Arduino (Uno, Nano, Mega)
3.3V 3.3V
RST D5
GND GND
MISO D12
MOSI D11
SCK D13
SDA/SS D6

Zapojenie - ESP8266

RFID vrátnik - schéma ESP8266

Tabuľkové zapojenie - korešponduje so schémou

RFID RC522 ESP8266 - NodeMCU
3.3V 3.3V
RST D1 (GPIO5)
GND GND
MISO D6 (GPIO12)
MOSI D7 (GPIO13)
SCK D5 (GPIO14)
SDA/SS D2 (GPIO4)

Zapojenie - ESP32

RFID vrátnik - schéma ESP32

Tabuľkové zapojenie - korešponduje so schémou

RFID RC522 ESP8266 - NodeMCU
3.3V 3.3V
RST D22
GND GND
MISO D19
MOSI D23
SCK D18
SDA/SS D21