Licencia projektu

 • Projekt je šírený pod MIT licenciou
 • Práva prevádzkovateľa projektu:
 • Komerčná distribúcia projektu
 • Vydanie projektu pod inou licenciou (aj bez zdrojových kódov)
 • Modifikácia projektu
 • Súkromné využívanie projektu vrátane modifikácii a úprav
 • Obmedzenia projektu:
 • Bez záruky - zdrojový kód nemusí fungovať, môže obsahovať kritické chyby, za stratu dát, čo môže mať za následok používanie projektu nie je autor zodpovedný
 • Podmienky použitia projektu:
 • Uvedenie autora pôvodného projektu (t.j. ponechanie spodnej lišty).
 • Prevádzkovateľ projektu sa zaväzuje k dodržiavaniu MIT licencie stiahnutím a prevádzkovaním projektu! V prípade porušenia licencie si plne uvedomuje právne následky pri porušení licencie, autorstva.

 • Znenie licencie projektu - RFID vrátnik:


  The MIT License (MIT)
  
  Copyright (c) 2019-2020 Martin Chlebovec
  
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
  of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
  in the Software without restriction, including without limitation the rights
  to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
  copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
  furnished to do so, subject to the following conditions:
  
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in
  all copies or substantial portions of the Software.
  
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
  IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
  FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
  AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
  LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
  OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
  THE SOFTWARE.