Arduino ESP8266 ESP32 PHP, HTML MySQL HX711 IoT Ethernet WiFi Sigfox Lora, LoraWan

Včelárska váha - Vyskúšajte online TU!!!


 • Včelárska váha má využitie predovšetkým pri vážení úľov a včelých produktov. Cieľom je mať prehľad o stave úľa kedykoľvek bez nutnosti cestovania na fyzickú kontrolu úľa.
 • Váha môže byť pripojená do internetu a byť zviazaná s webaplikáciou, do ktorej odosiela dáta.
 • Webaplikácia ponúka používateľské rozhranie s prehľadom údajov v reálnom čase, spojenie s MySQL databázou, kde ukladá dáta z mikrokontrolérov.
 • Druhotnou implementáciou váhy môže byť aj komunikácia inými technológiami na prenos rádovo v metroch až kilometroch, pričom výstup môže byť napríklad do UART monitoru, alebo môžu byť dáta odosielané do internetu inou technológiou.
 • Váha pre váženie používa tenzometer a analógovo-digitálny prevodník - HX711 s rozlíšením 24-bitov, ktorý slúži na veľmi presné merania.
 • Možnosť vážiť gramy, až desiatky kilogramov, existujú tenzometre na 1kg, 5kg, 10kg, 20kg, ktoré sa predávajú priamo s prevodníkom HX711.
 • Hardvér pre prenos údajov do webového rozhrania

 • Arduino + Ethernet Wiznet W5100 - HTTP
 • ESP8266 (WiFi) - HTTP / HTTPS
 • ESP32 (WiFi) - HTTP / HTTPS
 • Arduino + Sigfox Wisol SFM10R1 (868MHz) - HTTPS callback
 • Hardvér pre prenos údajov medzi včelárskymi váhami (nie do webového rozhrania)

 • RF vysielač a prijímač (315/433MHz) - max. 80 metrov
 • nRF24L01+ / nRF24L01 + PA + LNA (2,4GHz) - max. 1100 metrov
 • IR (vlnová dĺžka 700 - 1000nm) - max. 10 metrov
 • RS232/RS485 - max. 1200 metrov
 • LoRa - max. stovky kilometrov
 • Schéma zapojenia - Arduino + HX711 + tenzometer:

  Včelárska váha - schéma zapojenia - HX711, tenzometer, Arduino

  Ukážka webaplikácie na screenshotoch:


  Včelárska váha - webaplikácia - prehľad posledných nameraných hodnôt, indikátor pripojenia
  Včelárska váha - webaplikácia - budíkové reprezentácie nameraných údajov (posledné / maximálne / minimálne) za časové obdobie dňa, týždňa, mesiaca
  Včelárska váha - webaplikácia - história nameraných údajov s rozdielovou vizualizáciou v tabuľke
  Včelárska váha - webaplikácia - grafická reprezentácia vývoja váhy úľa v čase