Ešte raz mi vymaž evidenciu zamestnancov, tak máš POPIČI!