Projekt nie je dostupný zdarma na stiahnutie! Pri záujme o kúpu softvérovej časti projektu s funkčnosťou, ktorá je na danej stránke rozpísaná kontaktovať na adrese: martinius96@gmail.com

Práca s obrázkami v 8-bitovej čiernobielej rovine.


Funkčnosť celého scriptu:

 • Systém si načíta 3 čiernobielé obrázky s 8-bitovými odtieňami sivej v rozmerze 512x512px pracovného priečinka, alebo iného s aboslútnou cestou, s ktorými budeme pracovať.
 • Je nutné, aby obrázky používali 8-bitovú čiernobielu paletu, pri použití čiernobieleho obrázku z 24-bitovej palety RGB sa obrázok nenačíta a program sa neskompiluje.
 • Systém si vygeneruje náhodnú postupnosť bitov, s ktorými budeme stĺpce každého obrázku násobiť. Stĺpec predstavuje daný bit každého pixelu obrázka, od LSB -> MSB.
 • Systém si každý pixel vyjadrí cez dátový typ unsigned int na ôsmich bitoch [0-255], čo určuje hodnotu čiernej. Čierna = 0, biela = 255.
 • Systém generuje 8 pozmenených obrázkov, pričom sa vždy mení jeden stĺpec - daný bit rozsahu 0-255 s váhou (1, 2, 4 ,8,16,32,64,128)
 • Systém vykreslí každý pozmenený obrázok podľa bitov LSB (less significant bit) až po MSB (most significant bit), teda celkovo 8
 • Týchto 8 pozmenených obrázkov spojí do jedného - finálneho, na ktorom sa pozmenené bitové úrovne prejavia najviac
 • Všetky prechody, pôvodný a finálny obrázok systém následne vykreslí do okna, kde si je možné rozdiely celkom zreteľne pozrieť.
 • Script určuje aj Špičkový výkon (pomer) signálu voči šumu (PSNR) a určuje aj strednú kvadratickú chybu (MSE).
 • Script MATLAB:

  %%pred spustenim skriptu zavri okna a vymaž premenne
  clear all;
  close all;
  
  %%NACITANIE OBRAZKOV v 8-bitovej palete(odtiene sivej)
  %%Nepouživat čiernobiely 24-bit obrazok RGB!!!!!
  %%pouzit obrazky 512x512px
  obrazok1 = imread('obrazok1.bmp');
  obrazok2 = imread('obrazok2.bmp');
  obrazok3 = imread('obrazok3.bmp');
  
  %%Vygeneruj maticu s hodnotami ciernej (ŠUM)
  generuj_maticu = uint8(randi([0 1],512*512,1));
  
  %%konverzia dec to bin
  bityo1 = de2bi(obrazok1);
  bityo2 = de2bi(obrazok2);
  bityo3 = de2bi(obrazok3);
  
  %%rozlozenie prveho obrazku po bitoch
  osmystlpec1 = bityo1(:,8); %%MSB (Most significant bit)
  siedmystlpec1 = bityo1(:,7);
  siestystlpec1 = bityo1(:,6);
  piatystlpec1 = bityo1(:,5);
  stvrtystlpec1 = bityo1(:,4);
  tretistlpec1 = bityo1(:,3);
  druhystlpec1 = bityo1(:,2);
  prvystlpec1 = bityo1(:,1); %%LSB (Less significant bit)
  
  %%rozlozenie druheho obrazku po bitoch
  osmystlpec2 = bityo2(:,8); %%MSB (Most significant bit)
  siedmystlpec2 = bityo2(:,7);
  siestystlpec2 = bityo2(:,6);
  piatystlpec2 = bityo2(:,5);
  stvrtystlpec2 = bityo2(:,4);
  tretistlpec2 = bityo2(:,3);
  druhystlpec2 = bityo2(:,2);
  prvystlpec2= bityo2(:,1); %%LSB (Less significant bit)
  
  %%rozlozenie tretieho obrazku po bitoch
  osmystlpec3 = bityo3(:,8); %%MSB (Most significant bit)
  siedmystlpec3 = bityo3(:,7);
  siestystlpec3 = bityo3(:,6);
  piatystlpec3 = bityo3(:,5);
  stvrtystlpec3 = bityo3(:,4);
  tretistlpec3 = bityo3(:,3);
  druhystlpec3 = bityo3(:,2);
  prvystlpec3= bityo3(:,1); %%LSB (Less significant bit)
  
  %%pridanie nahodneho sumu prvy obrazok, nasobenie po prvkoch
  upravenyosmystlpeco1 = osmystlpec1.*generuj_maticu;
  upravenysiedmystlpeco1 = siedmystlpec1.*generuj_maticu;
  upravenysiestystlpeco1 = siestystlpec1.*generuj_maticu;
  upravenypiatystlpeco1 = piatystlpec1.*generuj_maticu;
  upravenystvrtystlpeco1 = stvrtystlpec1.*generuj_maticu;
  upravenytretistlpeco1 = tretistlpec1.*generuj_maticu;
  upravenydruhystlpeco1 = druhystlpec1.*generuj_maticu;
  upravenyprvystlpeco1 = prvystlpec1.*generuj_maticu;
  
  %%pridanie sumu druhy obrazok
  upravenyosmystlpeco2 = osmystlpec2.*generuj_maticu;
  upravenysiedmystlpeco2 = siedmystlpec2.*generuj_maticu;
  upravenysiestystlpeco2 = siestystlpec2.*generuj_maticu;
  upravenypiatystlpeco2 = piatystlpec2.*generuj_maticu;
  upravenystvrtystlpeco2 = stvrtystlpec2.*generuj_maticu;
  upravenytretistlpeco2 = tretistlpec2.*generuj_maticu;
  upravenydruhystlpeco2 = druhystlpec2.*generuj_maticu;
  upravenyprvystlpeco2 = prvystlpec2.*generuj_maticu;
  
  %%pridanie sumu treti obrazok
  upravenyosmystlpeco3 = osmystlpec3.*generuj_maticu;
  upravenysiedmystlpeco3 = siedmystlpec3.*generuj_maticu;
  upravenysiestystlpeco3 = siestystlpec3.*generuj_maticu;
  upravenypiatystlpeco3 = piatystlpec3.*generuj_maticu;
  upravenystvrtystlpeco3 = stvrtystlpec3.*generuj_maticu;
  upravenytretistlpeco3 = tretistlpec3.*generuj_maticu;
  upravenydruhystlpeco3 = druhystlpec3.*generuj_maticu;
  upravenyprvystlpeco3 = prvystlpec3.*generuj_maticu;
  
  %%hodnoty obrazkaov s pridanym sumom po nasobeni maticou
  novyo1=[upravenyprvystlpeco1 upravenydruhystlpeco1 upravenytretistlpeco1 upravenystvrtystlpeco1 upravenypiatystlpeco1 upravenysiestystlpeco1 upravenysiedmystlpeco1 upravenyosmystlpeco1]
  novyo2=[upravenyprvystlpeco2 upravenydruhystlpeco2 upravenytretistlpeco2 upravenystvrtystlpeco2 upravenypiatystlpeco2 upravenysiestystlpeco2 upravenysiedmystlpeco2 upravenyosmystlpeco2]
  novyo3=[upravenyprvystlpeco3 upravenydruhystlpeco3 upravenytretistlpeco3 upravenystvrtystlpeco3 upravenypiatystlpeco3 upravenysiestystlpeco3 upravenysiedmystlpeco3 upravenyosmystlpeco3]
  
  %%bitove vyskladanie pre kazdy bit LSB --> MSB obrazok 1
  novyo1msb = [prvystlpec1 druhystlpec1 tretistlpec1 stvrtystlpec1 piatystlpec1 siestystlpec1 siedmystlpec1 upravenyosmystlpeco1]
  novyo17b = [prvystlpec1 druhystlpec1 tretistlpec1 stvrtystlpec1 piatystlpec1 siestystlpec1 upravenysiedmystlpeco1 osmystlpec1]
  novyo16b = [prvystlpec1 druhystlpec1 tretistlpec1 stvrtystlpec1 piatystlpec1 upravenysiestystlpeco1 siedmystlpec1 osmystlpec1]
  novyo15b = [prvystlpec1 druhystlpec1 tretistlpec1 stvrtystlpec1 upravenypiatystlpeco1 siestystlpec1 siedmystlpec1 osmystlpec1]
  novyo14b = [prvystlpec1 druhystlpec1 tretistlpec1 upravenystvrtystlpeco1 piatystlpec1 siestystlpec1 siedmystlpec1 osmystlpec1]
  novyo13b = [prvystlpec1 druhystlpec1 upravenytretistlpeco1 stvrtystlpec1 piatystlpec1 siestystlpec1 siedmystlpec1 osmystlpec1]
  novyo12b = [prvystlpec1 upravenydruhystlpeco1 tretistlpec1 stvrtystlpec1 piatystlpec1 siestystlpec1 siedmystlpec1 osmystlpec1]
  novyo1lsb = [upravenyprvystlpeco1 druhystlpec1 tretistlpec1 stvrtystlpec1 piatystlpec1 siestystlpec1 siedmystlpec1 osmystlpec1]
  
  %%bitove vyskladanie pre kazdy bit LSB --> MSB obrazok 2
  novyo2msb = [prvystlpec2 druhystlpec2 tretistlpec2 stvrtystlpec2 piatystlpec2 siestystlpec2 siedmystlpec2 upravenyosmystlpeco2]
  novyo27b = [prvystlpec2 druhystlpec2 tretistlpec2 stvrtystlpec2 piatystlpec2 siestystlpec2 upravenysiedmystlpeco2 osmystlpec2]
  novyo26b = [prvystlpec2 druhystlpec2 tretistlpec2 stvrtystlpec2 piatystlpec2 upravenysiestystlpeco2 siedmystlpec2 osmystlpec2]
  novyo25b = [prvystlpec2 druhystlpec2 tretistlpec2 stvrtystlpec2 upravenypiatystlpeco2 siestystlpec2 siedmystlpec2 osmystlpec2]
  novyo24b = [prvystlpec2 druhystlpec2 tretistlpec2 upravenystvrtystlpeco2 piatystlpec2 siestystlpec2 siedmystlpec2 osmystlpec2]
  novyo23b = [prvystlpec2 druhystlpec2 upravenytretistlpeco2 stvrtystlpec2 piatystlpec2 siestystlpec2 siedmystlpec2 osmystlpec2]
  novyo22b = [prvystlpec2 upravenydruhystlpeco2 tretistlpec2 stvrtystlpec2 piatystlpec2 siestystlpec2 siedmystlpec2 osmystlpec2]
  novyo2lsb = [upravenyprvystlpeco2 druhystlpec2 tretistlpec2 stvrtystlpec2 piatystlpec2 siestystlpec2 siedmystlpec2 osmystlpec2]
  
  %%bitove vyskladanie pre kazdy bit LSB --> MSB obrazok 3
  novyo3msb = [prvystlpec3 druhystlpec3 tretistlpec3 stvrtystlpec3 piatystlpec3 siestystlpec3 siedmystlpec3 upravenyosmystlpeco3]
  novyo37b = [prvystlpec3 druhystlpec3 tretistlpec3 stvrtystlpec3 piatystlpec3 siestystlpec3 upravenysiedmystlpeco3 osmystlpec3]
  novyo36b = [prvystlpec3 druhystlpec3 tretistlpec3 stvrtystlpec3 piatystlpec3 upravenysiestystlpeco3 siedmystlpec3 osmystlpec3]
  novyo35b = [prvystlpec3 druhystlpec3 tretistlpec3 stvrtystlpec3 upravenypiatystlpeco3 siestystlpec3 siedmystlpec3 osmystlpec3]
  novyo34b = [prvystlpec3 druhystlpec3 tretistlpec3 upravenystvrtystlpeco3 piatystlpec3 siestystlpec3 siedmystlpec3 osmystlpec3]
  novyo33b = [prvystlpec3 druhystlpec3 upravenytretistlpeco3 stvrtystlpec3 piatystlpec3 siestystlpec3 siedmystlpec3 osmystlpec3]
  novyo32b = [prvystlpec3 upravenydruhystlpeco3 tretistlpec3 stvrtystlpec3 piatystlpec3 siestystlpec3 siedmystlpec3 osmystlpec3]
  novyo3lsb = [upravenyprvystlpeco3 druhystlpec3 tretistlpec3 stvrtystlpec3 piatystlpec3 siestystlpec3 siedmystlpec3 osmystlpec3]
  
  %%prekodovanie z double (vratene maticou) na 8-bit uint
  %%zmena na dec cislo z binarky pre DEC hodnotu ciernej farby
  novyo1ch = uint8(bi2de(novyo1))
  novyo2ch = uint8(bi2de(novyo2))
  novyo3ch = uint8(bi2de(novyo3))
  novyo1lsbch = uint8(bi2de(novyo1lsb))
  novyo1msbch = uint8(bi2de(novyo1msb))
  novyo17bch = uint8(bi2de(novyo17b))
  novyo16bch = uint8(bi2de(novyo16b))
  novyo15bch = uint8(bi2de(novyo15b))
  novyo14bch = uint8(bi2de(novyo14b))
  novyo13bch = uint8(bi2de(novyo13b))
  novyo12bch = uint8(bi2de(novyo12b))
  
  %%pre obrazok 2
  novyo2lsbch = uint8(bi2de(novyo2lsb))
  novyo2msbch = uint8(bi2de(novyo2msb))
  novyo27bch = uint8(bi2de(novyo27b))
  novyo26bch = uint8(bi2de(novyo26b))
  novyo25bch = uint8(bi2de(novyo25b))
  novyo24bch = uint8(bi2de(novyo24b))
  novyo23bch = uint8(bi2de(novyo23b))
  novyo22bch = uint8(bi2de(novyo22b))
  
  %%pre obrazok 3
  novyo3lsbch = uint8(bi2de(novyo3lsb))
  novyo3msbch = uint8(bi2de(novyo3msb))
  novyo37bch = uint8(bi2de(novyo37b))
  novyo36bch = uint8(bi2de(novyo36b))
  novyo35bch = uint8(bi2de(novyo35b))
  novyo34bch = uint8(bi2de(novyo34b))
  novyo33bch = uint8(bi2de(novyo33b))
  novyo32bch = uint8(bi2de(novyo32b))
  
  %%pretvorime matice na 512x512px obrazok1
  zmeneny1 = reshape(novyo1ch,[512,512])
  zmeneny2 = reshape(novyo2ch,[512,512])
  zmeneny3 = reshape(novyo3ch,[512,512])
  zmeneny1lsb = reshape(novyo1lsbch,[512,512])
  zmeneny1msb = reshape(novyo1msbch,[512,512])
  zmeneny17b = reshape(novyo17bch,[512,512])
  zmeneny16b = reshape(novyo16bch,[512,512])
  zmeneny15b = reshape(novyo15bch,[512,512])
  zmeneny14b = reshape(novyo14bch,[512,512])
  zmeneny13b = reshape(novyo13bch,[512,512])
  zmeneny12b = reshape(novyo12bch,[512,512])
  
  %pre obrazok 2
  zmeneny2lsb = reshape(novyo2lsbch,[512,512])
  zmeneny2msb = reshape(novyo2msbch,[512,512])
  zmeneny27b = reshape(novyo27bch,[512,512])
  zmeneny26b = reshape(novyo26bch,[512,512])
  zmeneny25b = reshape(novyo25bch,[512,512])
  zmeneny24b = reshape(novyo24bch,[512,512])
  zmeneny23b = reshape(novyo23bch,[512,512])
  zmeneny22b = reshape(novyo22bch,[512,512])
  
  %pre obrazok 3
  zmeneny3lsb = reshape(novyo3lsbch,[512,512])
  zmeneny3msb = reshape(novyo3msbch,[512,512])
  zmeneny37b = reshape(novyo37bch,[512,512])
  zmeneny36b = reshape(novyo36bch,[512,512])
  zmeneny35b = reshape(novyo35bch,[512,512])
  zmeneny34b = reshape(novyo34bch,[512,512])
  zmeneny33b = reshape(novyo33bch,[512,512])
  zmeneny32b = reshape(novyo32bch,[512,512])
  
  %%vykreslenie okna so subplotmi pre vlozenie obrazkov do jedneho okna
  figure(1);
  subplot(3,10,1), imshow(obrazok1), title('Original image 1');
  subplot(3,10,11), imshow(obrazok2), title('Original image 2');
  subplot(3,10,21), imshow(obrazok3), title('Original image 3');
  
  subplot(3,10,10), imshow(zmeneny1), title('Zmeneny 1');
  subplot(3,10,20), imshow(zmeneny2), title('Zmeneny 2');
  subplot(3,10,30), imshow(zmeneny3), title('Zmeneny 3');
  subplot(3,10,2), imshow(zmeneny1lsb), title('Zmeneny 1 LSB');
  subplot(3,10,9), imshow(zmeneny1msb), title('Zmeneny 1 MSB');
  subplot(3,10,8), imshow(zmeneny17b), title('Zmeneny 1 7b');
  subplot(3,10,7), imshow(zmeneny16b), title('Zmeneny 1 6b');
  subplot(3,10,6), imshow(zmeneny15b), title('Zmeneny 1 5b');
  subplot(3,10,5), imshow(zmeneny14b), title('Zmeneny 1 4b');
  subplot(3,10,4), imshow(zmeneny13b), title('Zmeneny 1 3b');
  subplot(3,10,3), imshow(zmeneny12b), title('Zmeneny 1 2b');;
  
  subplot(3,10,12), imshow(zmeneny2lsb), title('Zmeneny 2 LSB');
  subplot(3,10,19), imshow(zmeneny2msb), title('Zmeneny 2 MSB');
  subplot(3,10,18), imshow(zmeneny27b), title('Zmeneny 2 7b');
  subplot(3,10,17), imshow(zmeneny26b), title('Zmeneny 2 6b');
  subplot(3,10,16), imshow(zmeneny25b), title('Zmeneny 2 5b');
  subplot(3,10,15), imshow(zmeneny24b), title('Zmeneny 2 4b');
  subplot(3,10,14), imshow(zmeneny23b), title('Zmeneny 2 3b');
  subplot(3,10,13), imshow(zmeneny22b), title('Zmeneny 2 2b');;
  
  subplot(3,10,22), imshow(zmeneny3lsb), title('Zmeneny 3 LSB');
  subplot(3,10,29), imshow(zmeneny3msb), title('Zmeneny 3 MSB');
  subplot(3,10,28), imshow(zmeneny37b), title('Zmeneny 3 7b');
  subplot(3,10,27), imshow(zmeneny36b), title('Zmeneny 3 6b');
  subplot(3,10,26), imshow(zmeneny35b), title('Zmeneny 3 5b');
  subplot(3,10,25), imshow(zmeneny34b), title('Zmeneny 3 4b');
  subplot(3,10,24), imshow(zmeneny33b), title('Zmeneny 3 3b');
  subplot(3,10,23), imshow(zmeneny32b), title('Zmeneny 3 2b');;
  
  
  %%URCENIE PSNR PRE OBRAZKY (Špičkový pomer signálu k šumu)
  %%MSE = Stredná kvadratická chyba (Rozptyl)
  %%Vysledkom je teda vztah (percento) zhody medzi originalnym obrazkom a so šumom uplatnenym na všetkych bitoch
  
  %%Obrazky 1
  obr1 = obrazok1;
  zmenenyobr1 = zmeneny1;
  [r1, s1] = size(obr1);
  N1 = r1*s1;
  MSE1 = mean((1/N1)*sum(sum(double(obr1)-double(zmenenyobr1)).^2));
  PSNR1 = 10*log10((255^2)/MSE1);
  
  %%Obrazky 2
  obr2 = obrazok2;
  zmenenyobr2 = zmeneny2;
  [r2, s2] = size(obr2);
  N2 = r2*s2;
  MSE2 = mean((1/N2)*sum(sum(double(obr2)-double(zmenenyobr2)).^2));
  PSNR2 = 10*log10((255^2)/MSE2);
  
  %%Obrazky 3
  obr3 = obrazok3;
  zmenenyobr3 = zmeneny3;
  [r3, s3] = size(obr3);
  N3 = r3*s3;
  MSE3 = mean((1/N3)*sum(sum(double(obr3)-double(zmenenyobr3)).^2));
  PSNR3 = 10*log10((255^2)/MSE3);