Pre požiadavku hlasom kliknite na mikrofón!

Aktuálny stav

Podporované príkazy:

 • Zapni / Zapnúť
 • Vypni / Vypnúť
 • Použitie:

 • Inteligentné domy
 • Ovládanie hlasom odkiaľkoľvek v akomkoľvek jazyku
 • Používanie osobami s obmedzenou mobilitou
 • Inštrukcie:

 • Povoľte si mikrofón v prehliadači Google Chrome
 • Kliknite na veľký mikrofón hore.
 • Hneď vyslovte príkaz z Demo príkazov.
 • Po vyslovení počkajte, nahrávanie sa automaticky ukončí, vykoná sa Xhr request.
 • Zmena sa aplikuje automaticky, LED dióda na NodeMCU sa rozviesti / zhasne..