Pro požadavek hlasem klikněte na mikrofon!

Aktuální stav

Demo příkazy:

 • Zapni / Zapnout
 • Vypni / Vypnout
 • Použití:

 • Inteligentní domy
 • Ovládání hlasem odkudkoliv v jakémkoli jazyce
 • Používání osobami s omezenou mobilitou
 • Instrukce:

 • Povolte si mikrofon v prohlížeči Google Chrome
 • Klikněte na velký mikrofon nahoře.
 • Hned vyslovte příkaz.
 • Po vyslovení počkejte, nahrávání se automaticky ukončí, provede se XHR request.
 • Stav diody na NodeMCU se automaticky aplikuje.